תרומת איברים

שאלה

שלום לכבוד הרב.
האם ישנו איסור לתרום איברים לאחר המוות, איברים היכולים
להציל חיי אדם רבים? אם אין איסור, האם זו מצוה (המציל
נפש..)? תודה

תשובה

עקרונית זוהי ודאי מצוה גדולה שהרי האדם המת כבר אינו נצרך להם,
וביכולתו להציל בהם חיים. אמנם מי הוא מקיים המצוה קשה להגדיר,
המת חופשי ממצוות, ולמשפחתו או לכ"א אחר אין בעלות על גופתו.
אולם עכ"פ זוהי זכות לנפטר.

אלא שהבעיה בימינו שקביעת המוות עדין אינה מוסמכת, ונוצר מצב של
כריתת אברים מאדם בטרם הוא מת.
הרבנות הראשית קבעה במזנו קריטריונים לקביעת המוות אולם משום מה
מערכת הבריאות לא מישמת אותם
לכן לצערנו אין אפשרות כרגע לחתום על כרטיס תורם.

 

הרב יעקב אריאל |