תפירה של צוואר הרחם

שאלה

בתפירה של צוואר הרחם מה הדין?

תשובה

בוקר טוב.

השאלה אינה ברורה דיה.

אם הכוונה לשאלה האם תפירה של צוואר הרחם אמורה לאסור את בני הזוג כנידה, התשובה היא לא. הפעולה שנעשית במהלך ההיריון בוודאי שאינה נכנסת כלל לרחם ולכן אינה אמורה לגרום לאיסור הלכתי.

אם הדברים אינם ברורים דיים או שיש שאלות נוספות, מומלץ להתקשר למכון פוע"ה 02-6515050, ולשוחח עם אחד הרבנים המשיבים.

כל טוב

אריה כץ

רב משיב במכון פוע"ה

מכון פוע"ה | י"ז אייר תשע"ח 9:17