שם לילד מתרומת ביצית של גוי

שאלה

בס"ד
אשה שילדה בן מתרומת ביצית של גוי ואיננה נשואה ליהודי:
א. מה שם האב בו יעלה הילד לתורה ומה השם הניתן להכתב בתעודת זהות?
ב. האם בן אברהם לא יכניסו לקטגוריית גר מה שאינו נכון כאן?
ג. מה הדין במידה ויש בעל לאשה האם יכול להקרא בשם אביו הלא ביולוגי?

תשובה

ראשית כל יש לגנות את התופעה שאשה לא נשואה יולדת ילד.
שנית, אין מושג כזה ביצית של זכר. או ביצית של נקבה או זרע של זכר כנראה שהכונה לזרע מגוי. הילד הוא יהודי ללא אב (זו אחת הסיבות לחומרת התופעה) אין אפשרות לקרוא אותו בן אברהם כי אינו גר. יקראו לו רק על שם אמו כמו מרי בר רחל בתלמוד

ג.מצבו כמו בן מאומץ נוהגים לכנותו בכתובה בשם אביו "שגדלו?" או "הנקרא בשם...."

הרב יעקב אריאל |