שליח ציבור עם שקית סטומה

שאלה

האם מותר לי להיות חזן בבית הכנסת כשאני עם סטומה?

תשובה

הפוסקים הבינו את המצב הרגיש שבו נמצא אדם עם סטומה, ולכן חיפשו בכל כוחם דרכים להתיר לו להתפלל ולברך. תפקידו של חזן איננו רק להתפלל לעצמו, אלא גם להוציא את הציבור ידי חובה, ולכן מלכתחילה עדיף שהחזן לא יסמוך על הקוּלות שמנינו. אולם אם לבעל הסטומה יש עניין מיוחד להיות חזן, כגון שיש לו יום זיכרון לאחד מקרוביו, או שהגבאי ביקש ממנו לגשת ולהתפלל, והוא מתבייש לסרב ולהסביר מדוע, נראה שגם במקרים אלו, ניתן לסמוך על הדעות המקלות ולגשת להיות חזן.

הרב אריה כץ | תשרי תשע"ה