שביתת רופאים

שאלה

בס"ד
הרב שלום וברכה.
אני מכין עבודה בנושא "שביתת רופאים" וברצוני למצוא מקורות
לצורך עבודה זו. השאלה שאני שואל היא:האם מותר לרופא לשבות
ובאילו מקרים?
המקורות שנתבקשתי למצוא הם מהמשנה, הגמרא, ראשונים,
אחרונים, ופוסקי זמננו.
בתודה רבה.

 

 

תשובה

בתחומין הובא דיון בין גדולי הפוסקים באשר לשביתת מורים יש דברים
דומים ביניהם כי שניהם עוסקים במצוה אם כי רופאים עוסקים בפיקוח
נפש והדבר חמור יותר.
אין ספק שבמקרה שיש סכנה מוחשית לחיי אדם רופא אינו יכול
לעמוד מנגד ולא להצילו. לא תעמוד על דם רעך.

 

 

הרב יעקב אריאל |