קעקוע לצורך רפואי

שאלה

לכבוד הרב אריאל,


בתי עובדת בבית חולים במקום שנותנים קרינה = רדיוטרפיה לחולים.

הקרינה חייבת להיות מדוייקת ולכן לחולים שיש להם טיפול ממושך עושים קעקוע כדי שהקרינה יגיע למקום המדוייק. הקעקוע מורכב מנקודות זעירות שבקושי ניכרות לעין לא מקצועית. ניתן לעשות סימון בטושים שנמחקים אבל בכל טיפול מחודש מסמנים מחדש על סמך הרושם של הסימון הקודם ובמרוצת הזמן ה"העתקות" הסימון יכולות לזוז מהמקום המדוייק מה שהופך את הקרינה לפחות יעילה.

ראיתי באינצקלופדיה הרפואית הלכתית שישנם שיטות בהלכה שהקעקוע שאסרה תורה הוא רק בכתיבת אותיות. האם לפי זה יהיה מותר לחולה לקבל את הקעקוע ?

תשובה

א. ברור שאם יש צורך בקעקוע הוא מותר בגלל צד פק"נ שבדבר.
ב. בין פוסקי ההלכה לא ראיתי שיטה המחייבת רק באותיות.

ג. כיון שהמדובר בנקודות שכמעט ואינן נראות לעין ספק גדול אם עובר מן התורה בכת' קעקע, מה גם שאין זה נעשה לצורך כת' קעקע.

הרב יעקב אריאל |