צום בהריון

שאלה

שלום רב, אשתי מעוברת לקראת סוף החודש הרביעי. איך והאם היא צרכיה לצום? (היא חוותה בימים האחרונים כאבים בשל כך). בתודה, חיים רוטשילד

תשובה

לשואל שלום

נשים בהריון פטורות מצום שבעה עשר בתמוז.

כל טוב

אריה כץ

רב משיב במכון פוע"ה

מכון פוע"ה | י"ג תמוז תשע"ח 11:32