צום בהריון

שאלה שלום רב, אשתי מעוברת לקראת סוף החודש הרביעי. איך והאם היא צרכיה לצום? (היא חוותה בימים האחרונים כאבים בשל כך). בתודה, חיים רוטשילד

תשובה

מכון פוע"ה | י"ג תמוז תשע"ח 11:32

לשואל שלום

נשים בהריון פטורות מצום שבעה עשר בתמוז.

כל טוב

אריה כץ

רב משיב במכון פוע"ה