צוואה

שאלה

דודי הי"ו חולה במחלה ממארת ותרם את גופו למדע. בתו מצרה על כך ביותר. האם יש דרך למנוע העברתו לידי המדענים למרות שציווה על כך בפירוש?

תשובה

צריך להסביר לדוד שחשיבות גופו למדע פחותה מחשיבות הקבורה
לנשמתו. ואפילו אינו מבין וחושב על נשמתו בכ"ז די בכמה רקמות
מחולה במחלה ממארת ואי"צ לעיכוב ההלויה ואי הקבורה. כמו"כ, כפי
אנו רואים עתה מהחזרת גופות החטופים יש חשיבות גדולה למשפחה
שהנפטר יובא לקבר ישראל ויהא למשפחות מקום בו יוכלו להתייחד עם
זכרו ולא עם צנצנות בחדרי מחקר. כל זאת כדאי להסביר לדוד.

הרב יעקב אריאל |