כריתת שד

שאלה

אשה בת 45 שני הוריה חלו בסרטן השד.
1. רופא מומחה בעל שם המליץ לערוך בדיקה גנית ואם התשובה
חיובית לכרות את השחלות. האם לבצע את הבדיקה הגנית ? ואם
התשובה חיובית, דהיינו שהיא נושאת גן תורשתי לסרטן למרות שלא
נתגלתה המחלה, לבצע כריתת שחלות למניעה ?
2. שאלה שהרופא בקש לדעת מה דעת ההלכה במקרה שנתגלה
גן תורשתי לסרטן השד לכרות לכתחילה את השדים כמניעה למרות
שבפועל אין שום גילו של המחלה ?

 

 

תשובה

איני מבין מספיק בהערכת הסיכון, צריך לברר את הדבר לאשורו כמה
מנושאי הגנים הללו חולים ח"ו, האם כל הגנים הלקויים שוים, ומה
הסיכון הסטאטיסטי אם האחוז לא יהיה גבוה יש לבטוח בה' שבע"ה היא
תינצל מכל נגע ומחלה, ולהתפלל על כך, ולא לחתוך אברים ללא
אילוץ של סיכון ממשי כמו"כ להיבדק אחת לכמה חודשים שלא נתגלו
סימני מחלה ח"ו.

הרב יעקב אריאל |