טיפול בשקית סטומה בשבת

שאלה

אם תהיה לי דליפה מסביב לסטומה בשבת, האם מותר לי להחליף מצעים ולהתקלח?

תשובה

החלפת מצעים כדי שניתן יהיה לשכב עליהם בשבת מותרת, אך אם מטרת ההחלפה היא לצורך מוצאי שבת, אין לעשות זאת בשבת.[1] אם הלכלוך על הסדין מפריע לשהות בחדר, מעצם הימצאו שם, הרי שדינו של הסדין המלוכלך כ'גרף של רעי', שמותר להוציאו משם בשבת ולשים אותו במקום שאינו מפריע. אך לאחר הנחתו במקום שבו אינו מפריע הוא מוקצה, ואסור לטלטלו עד מוצאי שבת.

לגבי רחצה, אם מספיקה רחצה רק במקום המלוכלך, עדיף לעשות כן. אך אם יש צורך לרחוץ את כל הגוף, הדבר מותר. יש להשתמש לצורך כך במים קרים, ואם ישנו צורך, ניתן להקל ולהשתמש גם במים חמים שחוממו בדוד שמש, אך לא במים חמים שחוממו בבוילר חשמלי וכדומה. יש להשתמש בסבון נוזלי לצורך הרחצה, ולהיזהר לא לסחוט את השיער בניגוב.[1].     שמירת שבת כהלכתה, פכ"ח ספ"ו.

הרב אריה כץ | תשרי תשע"ה