טיפול בגוי ובבעל חיים בשבת

שאלה

שאלה לגבי פיקוח נפש בשבת, האם חיוב להציל נפש בשבת חל רק על יהודי או להציל גם בהמה וגוי, ואפרט, גוי או כלב מדמם ברחוב, האם עליי לחלל שבת בשביל להציל אותם ? יתירה מזו. אם דרסתי גוי בטעות 3 דקות לפני שבת, האם עליי לקחת אותו לבית רפואה כשנכנסת שבת ?

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

ישנה חלוקה מהותית בין הצלת גוי להצלת בעל חיים, במקרה שגוי זקוק לטיפול בשבת יש למעשה לנהוג כפי שנוהגים ביהודי ולטפל בו כרגיל מבחינת פינוי לבית חולים וכדומה.

אולם לגבי בעל חיים הותרו בשבת לעשות רק מלאכות שנאסרו מדרבנן כגון שחיקת סממנים ואמירה לגוי, אך אין לבצע פעולות האסורות מהתורה כגון קשירה (תפירה) זריקת תרופות לוריד, ועוד.

בברכה

דוד

הרב דוד אייגנר | כ"ב שבט תשע"ח 16:41