טיפולי הפריה

שאלה

מה דעת הרב על האמירה בשם הרב קנייבסקי שטיפולי הפריה הם
תועבה ועלולים לצאת מהם ילדים רשעים?

תשובה

אם אין בטיפולים עצמם עבירה אלא הם נעשו עפ"י הדרכה תורנית כגון ע"י מכון פועה איני רואה סיבה לומר זאת.
פריה ורביה היא מצוה חשובה ואפילו אין בדרך רביה זו, קיום מצות פריה ורביה, הרי הצורך הנפשי והגופני של אדם בבנים ובנות שימשיכו אותו בעולם, שיבנה בית נורמלי, ושיהיו לו סעד בעת זקנותו - הוא יסודי ומושרש עמוק באישיות האנושית.

לא בחינם רחל אמנו אמרה ליעקב - 'הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי', וכן חנה אם שמואל כמבואר בברכות לא ע"ב. וכך אברהם אבינו אומר לקב"ה: 'הן לי לא נתת זרע', וכו'. ואף מצות פו"ר הושתתה על יצר וצורך זה עד כדי כך שאין צורך לצוות את האשה על פו"ר כיון שמטבעה היא שואפת לכך. ומאידך אם שהתה בלא בנים יכול בעלה להוציאה לאחר עשר שנים.
ולכן אמירה זו לדעתי אינה נכונה. להיפך מצוה גדולה על זוג שלא הצליח להוליד ילדים כדרך כל הארץ לחפש ולמצוא את הסיבה לכך. לעתים די בנטילת הורמון לויסות הביוץ וכד' ולעתים נחוצה התערבות יותר עד כדי הפרית מבחנה וכד'.

עכ"פ גם הנצרכים לכך וגם המסייעים - עוסקים במצוה, ושומר מצוה לא ידע דבר רע.

הרב יעקב אריאל |