חולה

שאלה

האם חולה פטור ממצוות כגון: תפילין תפילות
שאלה שניה:
האם השכינה שורה על אדם חולה?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

חולה רגיל איננו פטור מהמצוות, אלא א"כ יש סכנת נפשות בכך או שיחמיר מאד מצבו והוא מסוכן, כמו כן יש חולים שאינם יכולים להניח תפילין ולהתפלל בגלל נקיון, אבל באופן כללי אין היתר.
השכינה מראשותיו של חולה שנאמר ד´ יסעדנו על ערש דוי.

רפואה שלמה

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/20/2013 7:48:19 PM