המתת חסד- קצת דחוף...

שאלה

שלו´
אפשר בבקשה מס´ מקורות מספרים שמסבירים מדוע אין לעשות המתת חסד?
(עדיף מספרים ולא מאתרי אינטרנט)
תודה רבה!

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

ישלח הקב"ה רפואה שלמה לכל חולי עמו בית ישראל. סיכום מעולה של כל השאלה מופיעה בספרו של הרב פרו´ שטיינברג, אנצקלופדיה הלכתית רפואית, ערך נוטה למות. עיי"ש שציטט את רוב המקורות העוסקים בשאלה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/21/2013 12:52:27 AM