האם שקית סטומה נחשבת חציצה

שאלה

אני אישה בת שלושים ושש ואני צריכה לטבול במקווה. האם מותר לי לטבול במקווה כשמדבקה ושקית סטומה על גופי?

תשובה

מבחינה רפואית, אין מניעה שמים יכנסו לפתח בבטן, ולכן ניתן לנקות היטב מסביב לפתח ולהיכנס למקווה בלי השקית. כשמדובר בסטומה מסוג איליאוסטומיה, שבה יש הפרשה שיוצאת ומטפטפת כל הזמן, ניתן לסגור את הפתח באמצעות טמפון או גזה, כשהחלק הבולט של הגזה יהיה בולט כלפי חוץ, כדי שיהיה ראוי למעבר מים. כיוון שיש סבירות שבכל זאת המקווה יתלכלך, רצוי לתאם עם הבלנית שתטבלי אחרונה באותו יום, ולאחר הטבילה ינקו היטב את המקווה ויחליפו את המים.[1][1].     נשמת אברהם, יו"ד עמ' רנב, בשם הרש"ז אויערבאך והר"י נויבירט; ספר פוע"ה, כרך א פרק יט הל' פד-פה.

הרב אריה כץ | תשרי תשע"ה