דין שתל קוכלארי

שאלה

שלום הרב
כמה שאלות בעניין שתל קוכלארי (שבלול)
א. האם השומע בעזרת השתל יוצא ידי חובת מצוות שמיעה, כגון שופר ומגילה.
ב. האם חרש שהשתילו לו שתל נחשב כאדם שומע לכל דיני התורה, כגון גיטין, קידושין, דיני ממונות.
ג. האם לאחר 120 צריך לקבור את האדם עם השתל.
ד. מה דין השתל לעניין חציצה בטבילה של נשים.

תשובה

א. יש מחלוקת בין הפוסקים האם השתל יחשב לאוזן טבעית. במגילה דרבנן יוצא בשופר ביום הראשון - לא.
ב. כנ"ל. אך אם בעקבות השתל הוא גם מדבר דינו כאדם רגיל לכל מצוות התורה
ג. אם השתל מתאחה עם הגוף והוא חלק ממנו אין להוציא אותו כמו שיניים וכד' אם הוא רק מונח על הגוף ניתן להוציאו כמו קוצב לב וכד'.

ד. לפי ידיעתי השתל במקום המכוסה ולא ניתן לשולפו לכן הוא חלק מהגוף ואינו חוצץ

הרב יעקב אריאל |