בעניין נישואי ג'ינג'ים

שאלה

בגמרא (בכורות מה ע"ב) מופיע שלבן לא יישא לבנה שמא יצא מהם לבן ביותר, וכן שחור ושחורה. גמרא זו לא הובאה להלכה בשום מקום, אך בחידושי ה'שפת אמת' (שם) המחבר מפרש שמדובר בעצה טובה לכוהנים על מנת שבניהם לא יהיו בעלי מומים לעניין המזבח על פי המשנה המפרשת ששלושה מומים בצבעים – 'כושי' (שחור מאוד), 'לווקן' (לבן מאוד) ו'גיחור' (אדום).

האם נאמר גם שראוי שכוהן ג'ינג'י לא יישא ג'ינג'ית שמא יצא מהם ג'ינג'י ביותר ויהיה פסול לעבודה מכיוון שהוא 'גיחור'?

תשובה

גם על פי השאלה מוכח שאין איסור, אולם נראה שאף 'עצה טובה' לכוהן אין כאן. 'כושי' ו'לווקן' שהמשנה דיברה עליהם, הינם כאלו שכל גופם, כולל צבע עורם, הינו כזה. לעומת זאת, ג'ינג'י מיוחד בצבע שערו דווקא. אותו 'גיחור' שהמשנה מדברת עליו, איננו ג'ינג'י ביותר - שצבע שיערו אדום בוהק, אלא אדום שכל צבע גופו הינו אדמומי (ייתכן שהכוונה לצבע עור כשל האינדיאנים, הנקראים 'אדומי עור', וייתכן שמדובר בצבע עור אדום עוד יותר). זהו אכן דבר יוצא דופן ביותר וראוי להיקרא מום לעניין המזבח.

ממילא, לא נראה שיש חשש כלשהו שכוהן ג'ינג'י יישא ג'ינג'ית, שכן אף אם יוולד להם בן ג'ינג'י ביותר, אין בכך כל מום לכהונה.

הרב אריה כץ |