חברה ומשפחה

צניעות

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!אני גדלתי כחניך בסניף עזרא, אחד מהטובים מבחינת צניעותשהיום כמעט כולו נפרד. הגיע הזמן שאני וחברי נכנסנו להדרכהואני לא נכנסתי בסניף הזה אלא הגעתי לסניף קטן של בנ"ע. שםיש בעיות צניעות שבאות מהבית כגון מכנסיים, שרולים קצרים בחולצהוכו''. כיוון שהסניף הוא מעורב מפריע לי בעיות הצניעות היות שי…

לבישת חצאית-מכנס

הרב יעקב אריאל
האם מותר לאישה ללבוש חצאית מכנס (מהסוג הרחב שנראה ממשכחצאית ומגיע עד לרצפה) ביום יום ולא בטיול? האם זה מעיד עלחוסר צניעות של האישה?

(הלכות סוטה)

הרב יעקב אריאל
בהלכות אישות פכ"ד כתב הרמב"ם שאם נסתרה מפסידה עיקרותוספת שהרי מעשיה הרעים גרמו לכך. לכאורה לא בהכרח שהריאם בעלה סתם קנאי וקנא לאשתו הכשרה שלא תסתר עם אביהוהיא כדרכה בקודש הולכת אליו לבקרו בביתו ולטפל בו הלזה יקרא"מעשה מכוער"?(מקווה שזה לא כשאלת קורח...)תודה!

שחייה מעורבת משפחתית

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשחות בבריכה פרטית במעורב כשהשוחים לבושיםבצניעות (למשל כשמשפחה רוצה לשחות ביחד)?

טבילה לאישה

הרב יעקב אריאל
האם אישה שמסיבה כלשהי התעכבה כמה ימים לאחר יום טבילתהולא טבלה, יכולה לטבול ביום?האם אפשר לאישה לצאת בטבילה בים?

פרישה סמוך לוסת

הרב יעקב אריאל
שלום לרב.אשתי עד עכשיו במשך כשנה לקחה גלולות למניעת הריון את הוסתחישבנו כ36 שעות לאחר הגלולה האחרונה שכבדר"כ גלולה נלקחתבלילה כך שהוסת יוצאת בבוקר השני לחר לקיחת הגלולה כידועהדבר מאוד מדויק אבל מכיוון שלפעמים מפספסים גלולה או שנייםלא ניתן לקבוע יום בחודש או הפרש קבוע עכשיו בע"ה אשתי תפסיקלקחת גלולות…

איסור נגיעה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבאיך להסביר לבנות שההורים לא חזקים מבחינה דתית, על איסורנגיעה?

שם משפחה בכתובה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהאם לדעת הרב צריך לכתוב בתחילת הכתובה גם את שם המשפחהשל החתן או רק פלוני בן פלוני?כל טוב

השתתפות בשבע ברכות

הרב יעקב אריאל
השתתפתי בשבע ברכות שכבדו בברכות אנשים שבאו לקראת סיוםהסעודה ולא אכלו ולא שתו עם הסועדים. חלק מהאנשים ברכווחלקם לא הסכימו לברך כיון שלא אכלו בסעודה. עם מי הצדק?

כיוון המיטה

הרב יעקב אריאל
באילו כיוונים יש להניח את המיטה שאיש ואישה ישנים שם ? והאםמותר לישון בכיוון מסוים ורק בזמן מעשה התשמיש להיות בצדדיםהנכונים ?

ז' נקיים

הרב יעקב אריאל
האם אשה בז'' נקיים יכולה ללבוש תחתונים צבעוניים עם תחבושתהגיינית לבנה?

יחוד

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשתי נשים ואיש להתיחד כאשר האיש מותר ביחוד עם אחתהנשים כגון אח ואחות או אם ובנה?

מנהגים בחתונה

הרב יעקב אריאל
א. האם מותר שהכלה תעניק לחתןטבעת מתחת לחופה? אחרי/לפניהחופה האם מותר.ב. האם מותר/ראוי שהחתן בהליכתו לכסות עם ההינומא את פניהכלה ינגן/ירקוד בתהלוכה לקראתה?

יחוד במעלית

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל. האם השימוש במעלית כאשר יש רק גבר אחדואשה אחת במעלית נחשב ליחוד? או שמא בכמה שניות שהמעליתעולה או יורדת אין בכך יחוד כי ממילא תכף הדלת נפתחת? האם ישזמן מינימלי בכדי שיווצר מצב של יחוד, כגון כמה דקות? האם ישלחשוש מלעלות במעלית גבר ואשה לבד שמא תהיה הפסקת חשמלויתקעו יחד לזמן ארוך במעלי…

ריקודים בחתונה ללא מחיצה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.בהרבה חתונות בציבור שלנו הריקודים נעשים באופן שיש מחיצה ביןהגברים לנשים, אך לא מחיצה המסתירה את הנשים מהיושביםבשולחנות. האם יש להמנע מלרקוד בחתונה כזו? תודה.

מחיצה או קירוב ריחוקים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב ,שלום וברכה .לפני כשבוע התקימה בעירי הרקדה שנועדה לחילונים ודתייםכאחד.להרקדה היתה כמובן אופי דתי .בתחילת ההרקדה היתהמחיצה שהפרידה בין הבנים לבנות אך היא הורדה בטענה שהיאגורמת לריחוק אנשים מהציבור החילוני. ברצוני לדעת האם מותרלהשתתף בהרקדה זאת?בנוסף אם הרב יכול גם להתייחס לטענתקירוב הרחוקים…

ריקודים בחתונה ללא מחיצה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. קראתי בתשובתו של כבודו שהמחיצה נועדה בעיקר להפריד ביןהרוקדים והרוקדות ולא בין היושבים והיושבות באולם השמחות. ומסייםכבודו ש''נראה שמכיון שיש מחיצה בין הרוקדים מותר לרקוד בחתונותכאלה''. האם כבודו התכוון שגבר מותר לו לרקוד בחתונה כזאת אושמא הכוונה הייתה גם לאשה שמותר לה לרקוד על אף שהי…

פירסומות

הרב יעקב אריאל
לכבוד מורנו ורבינו השלום.ישנם בשכונתי פרסומות בתחנות אוטובוסאשר אינם צנועות.הדבר מכשיל רבים משומרי המצות באזור.האםמותר להורידן על דעת עצמינו, או להשחיתן.

קול באשה ערוה

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה. בהרבה חתונות בציבור שלנו, ברגעים שלפני החופה,חברות הכלה נוהגות להקיף אותה ולשיר לה, לעיתים גם בליוויכלי נגינה, וזאת למרות שכסא הכלה נמצא בדרך כלל באמצעהאולם, ונמסתובבים סביבו גם גברים. האם מותר לי כאשה לקחתחלק בשירה זו? ולנגן?

הינומא לגרושה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהאם כלה גרושה צריכה כיסוי הינומא או שמא זהו מנהג הנוגע רקלכלה רווקה?כל טוב
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא