חברה ומשפחה

גיל הנישואין

הרב יעקב אריאל
האם יש גיל מכסימלי לגיל הנישואין למי שלומד תורה במיוחדבימינו שהדור פרוץ ויצר הרע דעריות גדול? עד כמה ילמד אדםתורה ויתאחר בגיל הנישואין? מהי הקיצבה ללימוד זה (לסיים אתהש"ס, פוסקים, אחרונים וכו')?

כיסוי ראש לאישה נשואה

הרב יעקב אריאל
האם צריך לנהוג בכיסוי הראש כמו הזוהר שלא תצא אף שערהמחוץ לו או שאפשרלסמוך על הדעות המקילות יותר בנושא?

כיסוי ראש לאשה

הרב יעקב אריאל
מה הם הגדרים של כיסוי ראש לאישה נשואה?

לבישת מכנסיים לבנות בטיול

הרב יעקב אריאל
אני לומדת לימודי ארץ-ישראל ומרבה לטייל בארץ במסגרת לימודיועבודתי. טיולים אלו חשובים להתפתחותי המקצועית, מוסיפים נדבךחשוב לבניין אישיותי ומקרבים אותי לעבודת ה''. ישנם מסלולי טיולבדרגת קושי גבוהה שהעבירות בהם קשה מאוד עם חצאית (גם כזוהנלבשת מעל למכנסיים). הגעתי למסקנה במקומות מסוימים כילבישת חצאית עלו…

חופה כתקנה כהלכתה

הרב יעקב אריאל
השנה למדתי עיון במסכת כתובות, וחקרתי קצת את מנהגי הנישואיןבעבר ובהווה. כאשר אנו מתבוננים בטקס הקידושין כיום, מובןשמולנו השתלשלות היסטורית ארוכה. בימנו ישנו צרוף של אקטהקידושין ואקט הנישואין שבעבר היה ביניהם הפסק של כשנה. ישנובאלאגן עצום בכל הפעולות כיום: אנו מכסים את ראש הכלהבהינומה, ונכנסים לחופה ש…

עוד בעניין לחיצת יד לאשה

הרב יעקב אריאל
ברור שלכתחילה להמנע "לכרמך לא תקרב" אבל האם ניתן לומרשמי שמושיטים לו יד והוא לוחץ אין עבירה בידו שהרי התוס'' במסכתסוטה על פי הירושלמי כתבו שאין יצר הרע שולט בזמן קצר ולכןאין כיעור בנגיעת הכהן באשה.

אורך שיער

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבקראתי את תשובת הרב, לדעה המקילה של הרב פיינשטיין שמותר64 ס"מ מרובע, רוחב של כ- 2 ס"מ.שאלתי היא: האם אשה נשואה יכולה ללכת עם כיסוי ראש וצמההדוקה לאורך ולא 2 ס"מ לרוחב?שאלה נוספת: בביתי ביציאה למרפסת האם אני יכולה לצאת ללאכיסוי ראש?

קידוש האישה בחופה

הרב יעקב אריאל
מדוע אין האישה מקדשת את הגבר בחופה , האם זה נובעמשובניזם או שמא יש לזה משמעות ???

אשה מורדת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום!!מהי אשה מורדת בדיני גירושיםוהאם קיים מושג של גבר מורדואם לא מהוא השוני?

לשאול בשלום אשה.

הרב יעקב אריאל
שלום לרב.השו"ע פוסק שאין לשאול בשלום אשה ומורה על התרחקות מאודמאוד.מאידך המציאות היא שגם רבנים יוצרים שיחות (אף מעבר לשלום) עםנשים נשואות. דבר שלא מובן.מה גם שקשה לראות מימוש הלכה זאת בחיים, למשל בביקור אצלחבר נשוי או גיסות שהם כמשפחה ממש וכדומה.האם ההלכה נשארה בעינה ולאורה צריך לפעול בתבונה וברגישו…

בן גדול בשירת אמו

הרב יעקב אריאל
האם מותר לבן גדול לשמוע שירת אמו?

כיסוי ראש באשה לפני אביה ובניה

הרב יעקב אריאל
2) האם מותר לאשה לאחר החתונה ללכת ללא כיסוי ראש לפניאביה? לפני בניה הגדולים?

כתובה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבכלה ששמה מיכל אך רבים מכנים אותה "מיכי" צריכה שהכינוישלה יופיע בכתובה או רק בגט מקפידים על כך?כל טוב

כיסוי ראש אחר החופה

הרב יעקב אריאל
האם כלה לאחר החופה צריכה לכסות את שערה, במשך החתונה?האם יש הבדל בין ספרדים שאינם נוהגים "חדר ייחוד" לביןאשכנזים הנוהגים זאת?

שיעור מעורב

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום לכבוד הרב!אני חגסני"ק בתנועת נוער שבה בדרך הרגל מועברים שיעורי תורהופעולות בערב שבת. לסניפינו הוזמן ר"מ מישיבתינו שכאשר אמרנולו שיעביר פעולה נפרדת אמר שהדבר יקשה עלין מאוד (אפילוהפרדת שיעורי תורה נראית כחרדית) ולאחר שאמרנו לו שאצלינוכבר קבוע ששיעורי ערב שבת נפרדים אז אמר לשאול את כבודהרב מה…

עבודה כצלם וידאו באירועים

הרב יעקב אריאל
האם אפשר לעבוד כצלם וידאו באירועים של דתיים וחרדים, כאשרהעבודה כוללת גם צילום של נשים? אם כן, האם יש מגבלות כלשהןלעבודת הצלם? והאם יכולות להתעורר בעיות נוספות בעבודה זו? תודה רבה

מכנסיים לנשים

הרב יעקב אריאל
האם מותר לאשה ללבוש מכנסיים?האם בטיול יהיה מותר משום צניעות?מה לגבי שרוואל (מכנסיים רחבות) , האם אז יהיה מותר ומדוע?אם אפשר בבקשה לקבל את המקורות , פוסקים בענייןתודה

פריסת טלית בחופה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהאם בחופה של בני עדות המזרח חייבים לפרוס טלית מעל החתןוהכלה כחלק מן הקנין או שמספיקה החופה עצמה?כל טוב

הסכום הרשום בכתובה

הרב יעקב אריאל
מה חשיבות כתיבת סכום הכסף בכתובה, והאם במקרה גירושין ישמשמעות לכך?

הכסף בכתובה

הרב יעקב אריאל
מה פירוש הסכומים השונים הרשומים בכתובה, מה ערכם באופןממשי, ולמה לכתוב כך?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא