חברה ומשפחה

קשר בגיל צעיר

הרב יעקב אריאל
שאלה:אני בן 15. מדריך בבנ"ע בסניף... לפני כמספר חדשים התפתחויחסי חיבה וחבירות ביני ובין אחת המדריכות.. האם הקשר הזה אסורלי? או שמא כדאי לי לפתח קשר זה ולנסות להמשיך לקיים אתההלכה כפי שהיא למרות קשר זה.

שידוך לחבר שאינו שומר מצוות

הרב יעקב אריאל
א. כיצד ניתן להתמודד עם המציאות כיום שנשים לבושות בחוסרצניעות בכל מקום וגם במקומות ציבוריים?ב. האם מותר לי להציע שידוך לחבר שאינו שומר תורה ומצוות?

ישיבה מעורבת בחתונה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לכתחילה לישב בחתונה מעורבת – הישיבהמעורבת, והאם מותר ליזום כזו חתונה?

שרוול מעל למרפק

הרב יעקב אריאל
באחד הימים ספרה לי בתי כי אחד המורים למחשבת אמר לבנותבשם הרב, כי מותר לבנות ללכת עם שרוול מעט מעל המרפק.האם לדעת הרב יש לאפשר זאת לבנות לכתחילה?

גובה המחיצה בבית כנסת

הרב יעקב אריאל
באיזה גובה צריכה להיות המחיצה בין עזרת הגברים ועזרת הנשיםבביהכנ"ס?

שידוך לזוג חילוני

הרב יעקב אריאל
: שלחנו לזוג ידידים שלנו שאינם שומרי תורה ומצוות מכתב ובוהסבר, לענ"ד, מדוע עדיף להינשא נישואין עפ"י ההלכה.אח"כ קרוב משפחה, העלה שאלה שאולי עדיף שלא להתערב,ושיינשאו בנישואין אזרחיים. אולי זה מונע ממזרות ואיסורי אשת אישועוד.

מניעת הריון

הרב יעקב אריאל
מה דעת הרב בנושא מניעת הריון בתקופת ההנקה לאחר לידהראשונה, לאור זאת שחודשי ההריון הראשונים קשים במקצת מבחינהגופנית עבור האשה?

שאלות בעניני שידוכין, ביחס לדילמות הקשורות בשאלות רפואיות:

הרב יעקב אריאל
I. בחורה אשר אחד מהוריה סובל מחולי נפשי:כשהיא נפגשת עם בחור, באיזה שלב של הקשר עליה ליידע אותועל כך?האם מותר להעלים עובדות אלו עד שיווצר קשר רגשי, בהתחשבבעובדה שהבחורה נכווית שוב ושוב בקשרים המסתיימים על רקע זה?II. הורה בעל מחלה פיזית תורשתית – השאלות כנ"ל,ובנוסף:1. האם זו סיבה לסרב מראש ל…

הצגה של בנות בית ספר

הרב יעקב אריאל
האם מותר לבנות בי"ס (בגיל -9) להופיע במקהלה ובהצגהבמסיבת סיום כאשר נמצאים גם גברים בקהל?

שחייה בבריכה מעורבת לרפואה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לאדם החולה במחלה קשה שרפואתו היא ע"י שחיה,לשחות בבריכה מעורבת לשם כך כיון שהשעות בהן הבריכה באזורונפרדת לא מספיקות לו. האם זה בגדר שלא תספר עמו אףמאחורי הגדר, או שניתן לטעון שהוא טרוד בשחיה לצורך רפואתוולא יבוא לידי הרהור?

כיסוי ראש לנשואה

הרב יעקב אריאל
מהו שיעור השיער המותר להיות מחוץ לכיסוי ראש של אשה נשואה?

תמונות אומנות לא צנועות לנשים

הרב יעקב אריאל
אני לומדת במגמת אומנות באולפנא. במסגרת שיעורי האמנותעלינו ללמוד תמונות עירום רבות, ורציתי לשאול מה דעת ההלכהבנושא.

טיול מעורב לזוגות נשואים

הרב יעקב אריאל
מה הגבולות האסור והמותר בעירוב בין גברים ונשים?האם הדבר מותר, בחתונות, בפיקניק, בטיולי משפחות, בהפגנות?האם מותר לזוג נשוי לארח בביתו זוג אחר?

שאלות בנושא פעילות בסניף בנ"ע

הרב יעקב אריאל
1. האם מותרת שירת בנות בסניף?2. האם הסניף נחשב למקום של כשרים שמותר שם לאשה אחתלהתייחד עם כמה גברים , והאם בלילה ,רחוב או גן ציבורינחשבים למקום שיש בו איסור ייחוד?3. האם לאפשר לחניכים שידליקו אור בשבת ויתלבשו בלבוש לאצנוע במקרה שאם לא נתיר להם הם יעזבו את הסניף?האם אומרים במקרה זה: חטא כדי שיזכה חבי…

גיל הנישואין

הרב יעקב אריאל
האם יש גיל מכסימלי לגיל הנישואין למי שלומד תורה במיוחדבימינו שהדור פרוץ ויצר הרע דעריות גדול? עד כמה ילמד אדםתורה ויתאחר בגיל הנישואין? מהי הקיצבה ללימוד זה (לסיים אתהש"ס, פוסקים, אחרונים וכו')?

כיסוי ראש לאישה נשואה

הרב יעקב אריאל
האם צריך לנהוג בכיסוי הראש כמו הזוהר שלא תצא אף שערהמחוץ לו או שאפשרלסמוך על הדעות המקילות יותר בנושא?

כיסוי ראש לאשה

הרב יעקב אריאל
מה הם הגדרים של כיסוי ראש לאישה נשואה?

לבישת מכנסיים לבנות בטיול

הרב יעקב אריאל
אני לומדת לימודי ארץ-ישראל ומרבה לטייל בארץ במסגרת לימודיועבודתי. טיולים אלו חשובים להתפתחותי המקצועית, מוסיפים נדבךחשוב לבניין אישיותי ומקרבים אותי לעבודת ה''. ישנם מסלולי טיולבדרגת קושי גבוהה שהעבירות בהם קשה מאוד עם חצאית (גם כזוהנלבשת מעל למכנסיים). הגעתי למסקנה במקומות מסוימים כילבישת חצאית עלו…

חופה כתקנה כהלכתה

הרב יעקב אריאל
השנה למדתי עיון במסכת כתובות, וחקרתי קצת את מנהגי הנישואיןבעבר ובהווה. כאשר אנו מתבוננים בטקס הקידושין כיום, מובןשמולנו השתלשלות היסטורית ארוכה. בימנו ישנו צרוף של אקטהקידושין ואקט הנישואין שבעבר היה ביניהם הפסק של כשנה. ישנובאלאגן עצום בכל הפעולות כיום: אנו מכסים את ראש הכלהבהינומה, ונכנסים לחופה ש…

עוד בעניין לחיצת יד לאשה

הרב יעקב אריאל
ברור שלכתחילה להמנע "לכרמך לא תקרב" אבל האם ניתן לומרשמי שמושיטים לו יד והוא לוחץ אין עבירה בידו שהרי התוס'' במסכתסוטה על פי הירושלמי כתבו שאין יצר הרע שולט בזמן קצר ולכןאין כיעור בנגיעת הכהן באשה.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא