חברה ומשפחה

מחנה

הרב יעקב אריאל
האם מותר ללוות קבוצה במחנה ע"מ לנסות להכניס קצט אווירהשל תורה, אע"פ שיש במחנה קצט פריצות.(אינני מדריך בתנועה).

חינוך

הרב יעקב אריאל
בני עולה לכיתה אילדים בכיתה אוספים קלפים ודיסקטים של דמויות מהטלויזיה מערוץהילדים בני הוא הילד היחידי שאינו רואה טלוזיה אבל הוא מאודרןצה לאסוף את הקלפים הללומצד אחד אני לא רוצה שיהיה לו חסך מצד שני אני לא מאודשמחה עם כל הרעיוןאודה לך אם תוכל ליעץ לי בנידוןבתודה מראש

חוצפה

הרב יעקב אריאל
האם התורה מתייחסת אל המושג חוצפה?כיצד נתייחס אל ילד שמתחצף?

תוכחה לגבי צניעות

הרב יעקב אריאל
כיצד אני כמחנכת צריכה להתייחס לבעיות צניעות אצל תלמידותיי,(בגיל ההתבגרות)האם להעיר ולהוכיח וכיצד (ברמז/לא וכו')?מדוברבתוכחה שמעבר להתייחסות המהותית לנושא.כמו"כ, מה דעת הרבלגבי תוכחה בכלל.

לימוד שחיטה לקטן

הרב יעקב אריאל
אנו מחנכים נערים בני 15 מבתים יראי שמים בישיבה קטנה, ביחד עםהלכות שחיטה. לאחר לימוד ממושך של ההלכות, בנחיה ובאימוןהידיים של שוחט ת"ח בקי ומומחה, פנינו למשחטה מסוימת ע"משתאפשר לנו את אימונם של הנערים, ונתקלנו בסירוב, כנראה בגללגילם המוקדם.בשו"ע יו"ד סי' א' סעיף ה' פסק שקטן היודע הלכות שחיטה, שוחטלכתח…

פירסינג

הרב יעקב אריאל
האם אסור על פי ההלכה ורוח ההלכה ללכת עם עגיל באף אובלשון (פירסינג)?

מחיצה בבית כנסת

הרב יעקב אריאל
מהו הגובה הנצרך למחיצה בבית הכנסת?

הולדת ילד ע"י רווקה

הרב יעקב אריאל
אבקש מהרב נימוקים הלכתיים ורעיוניים לאיסור לרווקות לקחת זרעגוי ע"מ ללדת ילד:

עצות מ'מקובלים' בשדוכין

הרב יעקב אריאל
בענייני שידוכין מה משקלן של עצות ממקובלים העוסקים בעניינישמות?

משפחה

הרב יעקב אריאל
אבקש מהרב מקורות בסוגיית אימהות חד הוריות בקרב שומרותמצוות מהיבטיו החברתיים.

כיסוי ראש לאשה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום. שאלתי היא בנושא כיסוי ראש לאישה א.מהוהמקור ההלכתי לכך? ב.האם האיסור להתפלל ללא כיסוי ראש הואחמור יותר? ג.במידה ואכן החיוב לכיסוי ראש בזמן תפילה הוא גדוליותר (כמו לגבר) האם כיפה או כיסוי ראש שהשער יוצא ממנומספיק? ד.מהם הדעות השונות בנוגע לאורך השיער שמותר שיבצבץמתחת לכיסוי הראש?

פדיון הבן לבכור שנולד אחרי הפלה

הרב יעקב אריאל
זוג נמצא ב"ה בחודש התשיעי להריון והם מצפים לבן בכור, אולםמס’ חודשים לפני הריון זה, האישה היתה בהריון ובשבוע ה- 5 להריון נערכה הפלה. האם הבן שיוולד כעת יחוייב במצוותפידיון הבן או לאו. כמו כן הם אינם רוצים שכל המשפחה המורחבתוחברים ידעו שהם נאלצו לעשות הפלה.תודה

תפקיד האישה

הרב יעקב אריאל
שמעתי את שיחתו של הרב על 'זוגיות ומודרניות', ואני רוצה לשאולאת כבוד הרב מדוע לא הדגיש שתפיקדה של האישה כן להיותבבית, כן לבשל, כן לגדל ילדים, להיות 'עיקרו של הבית'?

זיוג ע"פ שמות

הרב יעקב אריאל
הליכה לאנשים שקובעים זיווג עפ"י שמות:כיון שלא מצאתי בשולחן ערוך סמך להכרעה על סמך שמות - מהמשקלן של עצות אלו? השתדלות או בת קול משמיים?

מניעת הריון

הרב יעקב אריאל
אני אם לשני בנים. ברצוני לשאול כמה זמן מותר לי למנוע הריוןנוסף? האם ישנו פרק זמן לאחר לידה בו אשה יכולה למנוע הריוןאף ללא שאלת רב?

שידוכין

הרב יעקב אריאל
אני בת למשפחה בה יש לי 3 אחים חולים מבחינה נפשית. הרופאההמטפלת באחיי אמרה שאין שום ודאות ודרך ברורה לדעת אם העניןהוא תורשתי בכלל. היא אמרה שאולי אני נמצאת בסיכון של 5%יותר מכל אדם אחר ברחוב ,חלילה, לחלות גם.כיצד עליי לנהוג בסיפור הידיעה בעת שידוכים?

לחיצת יד לאישה

הרב יעקב אריאל
האם אשה מותרת ללחוץ יד גבר המושטת אליה? ומה בדברקרובי משפחה?

כיסוי הזרוע

הרב יעקב אריאל
האם אשה צריכה לכסות את המרפק? היא צריכה שרוולים שאיןחשש שיעלו למעלה או שבאופן כללי המרפק יהיה מכוסה?

לחיצת יד לאישה

הרב יעקב אריאל
האם יש מקום להקל כשיטה שהובאה באגרות משה ללחוץ יד לאשהשיש בזיון אם לא ילחץ?

כיסוי אצבעות הרגלים והמרפק

הרב יעקב אריאל
האם יש חובה לכסות את אצבעות הרגליים? האם יש חובה לכסותאת המרפק עצמו או שמספיק לכסות את הזרוע עצמה?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא