חברה ומשפחה

דיני שומרים בקיבוץ

משפטי ארץ
באחד הימים מצאתי סנדל סמוך לביתי שבקיבוץ שיתופי. הזדרזתי ופרסמתי ב'גרופ' של הקיבוץ שמי שאיבד את הסנדל יבוא לקחתו. כעבור שלושה ימים (שבהם לא ענו לי) הנחתי את הסנדל במקום מרכזי ליד בית הכנסת, בתקווה שהמאבד ימצאנו. למחרת הגיע אחד החברים (המאבד והמוצא – שניהם חברי קיבוץ), ואמר: 'הסנדל שפרסמת בגרופ – שלי…

אחריות על שיק של גמ"ח שנאבד

הרב אביעד תפוחי l מכון משפט לעם
לוויתי מגמ"ח עשרת אלפים ₪ והפקדתי ביד מנהל הגמ"ח עשרה שיקים, כל אחד מהם על סך אלף ₪. יום אחד התקשר אליי בעל הגמ"ח, הודיע לי שאחד השיקים אבד וביקש ממני לגשת בדחיפות לבנק ולבטל אותו. השבתי לו שאין זה נוח לי כעת ואעשה זאת מאוחר יותר, אך הוא דרש במפגיע שאגש באופן מידי, והורה לי אף לקחת מונית לשם כך. לבס…

ריקוד בנות עם ספר תורה

הרב יעקב אריאל
בשנים האחרונות יש בסניפנו מחלוקת קשה בשמחת תורה אנו עושיםהקפות בשכונה ובסביבתה. והבנות רוצות גם לקחת ספרי תורה.ההקפות נערכות בצורה שהבנים הולכים בקבוצה מקדימה והבנותהולכות בקבוצה מאחוריהם. (לדעתי צריך לציין שאנשים רבים שלאדתיים מביטים מבתיהם בהקפות). רציתי לדעת מה הדין בענין.ולמעשה ממש מה ראוי לנו ל…

מנשה ורבשקה בניו של חזקיהו מלך יהודה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבוברכת הצלחה רבה בכל אשר יעשהויהי נועם ה'' עליכם.בעת לימוד עם בנות מדרשה הגענו לנושא המפגש בין ישעיהווחזקיהו. קראנו את דברי הב"ח המביא את הנוסח של העין יעקבשעל פיו נולדו לבסוף לחזקיהו ולבת ישעיהו שני הבנים מנשהורבשקה, וכששמע חזקיהו את "תוכניותיהם" על ראשו "חבטינהולארעא - מנשה חיה רבשקה…

חינוך ילדים ואלימות בבית הספר ובחברה

הרב יעקב אריאל
מה דעת הרב לגבי חינוך ילדים בנושא אלימות בבית הספר ובחברהבכלל.ילדים קטנים נתונים כיום לרמה גבוהה יחסית של אלימות כלפיהםבמסגרות הלימודיות והחברתיות. אנחנו נוהגים לחנך את ילדינו לאלהגיב בצורה אלימה על אלימות המופעלת כלפיהם (לא"להחזיר"). עם זאת אנו רואים כי הדבר הופך אותם למטרה שלאלימות רבה יותר (גם אם…

ילדים קטנים והליכה לבית-כנסת

הרב יעקב אריאל
האם יש להכריח ילד בגיל -5 ללכת בשבתות לבית הכנסת אולשיעורי תורה וכדומה?

נהיגת קטינים על רכב ממונע

הרב יעקב אריאל
בישובים קטנים קורה הרבה פעמים שילדים או נערים צעיריםנוהגים על רכבים ממונעים (טרקטורונים, טוסטוס וכד''). האם אנורשאים להרשות להם, או שכיון שהחוק אוסר זאת עלינו לאסורעליהם, על אף שהם לרוב עושים זאת לצורך עזרה להוריהם, ואםאמנם אסור והם אינם שומעים לנו, האם צריך להודיע זאת למשטרה?

ישיבות חרדיות

הרב יעקב אריאל
שלום רב לכבוד תורתו.האם ראוי ללמוד ולהתחנך בישיבה חרדית משום שהחרדים מקפידיםיותר (בצורה כוללת) על תורה ומצוות מציבור כיפות הסרוגות?(למשל תנועת בנ"ע שהיא מעורבת)בברכת התורה.

עישון

הרב יעקב אריאל
שלום! אני מדריך בבנ"ע ויש לי חניכים שמשתמשים בנרגילה, איךאני אגרום להם להפסיק הרי יש רבנים גדולים שגם מעשנים (זה אחדהתירוצים). הייתי רוצה לקבל בבקשה אם אפשר נימוקים הלכתיים,השקפתיים ומוסרייםתודה

הדרכה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!יש לי חניך בפנימיה שבה הוא מרגיש חיזוק אמיתי וכאילו היצר כמעטלא נמצא עליו אבל ברגע שהוא חוזר הבייתה היצר משתלט עליווהוא מרגיש שמה שהוא בונה בישיבה נופל, הוא גר במושב,והחבר''ה לא חזקים במיוחד, מה לייעץ לו לעשות?

ספריה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!ברצוני להקים בסניפי ספריה, רק שאני לא יודע אם ילמדו בה אוכמה אם כן ילמדו בה, רציתי לשאול האם להקים ואם כן עם איזהספרים להתחיל, כלומר מה לקנות קודם?

חובת ואחריות המורה על התלמיד

הרב יעקב אריאל
אני עורך מאמר להרצאה בפני עורכי דין בשבוע הבא, הרעיוןהמרכזי הוא "אחריות המורה כלפי תלמידיו" בנוגע לדיני הנזיקיןבמשפט העיברי אם ישנן אסמכתאות או מקומות בהן ניתן להורידחומר מסכם בנושא אשמח. - כגון חיובו של המורה בנזקים שגרםהילד (או בוגר9 חיובו בהזקתו לעצמו וכו'

שרות לאומי בראי ההלכה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום!יש לי חניכה שנמצאת בשלב ההתלבטות לקראת היציאה לשרותלאומי. רק שאצלה ההתלבטות היא סביב השאלה האם הרכניםמאשרים בכלל יציאה של בנות לש"ל כשדיברתי איתה כמובןשכיוונתי אותה לצד החיובי, מבחינת אידיאלים ודרך חיים של הציונותהדתית. אך, לצערי, חסרות לי אסמכתות מהמקורות, כתבי רבניםוכו' כדי לבסס את ט…

לימוד גמרא לנוער

הרב יעקב אריאל
האם ללמד את הנוער גמרא לפי הסדר הרגיל, מה לעשותשהסוגיא מדברת על דברים צנועים, האם לדלג או מה לעשות אםהתלמידים שואלים שאלות האם להתעכב ?

מכינה חילונית האם בדיעבד מותר.

הרב יעקב אריאל
אני מנהל בית ספר תיכון דתי. פנו אלי 5 מתלמידי יב` בבקשהשאסדר להם ביקור ושהיה של מספר ימים במכינה החילונית ...כדוגמת חבריהם שעושים זאת במכינות הדתיות.להם אין ענין במכינה דתית.האם כמחנך דתי עלי להענות להם מתוך תפיסה שבין האפשרותשילכו מיד לשירות צבאי לבין האפשרות שילכו לשרות לאחר לימודבמכינה גם אם היא…

גן חב"ד

הרב יעקב אריאל
האם יש איזושהי מניעה לשלוח ילד/ה לגן חב"ד?

שימוש בענישה קולקטיבית כאמצעי חינוך

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, שלוםברצוני לברר את יחס ההשקפה היהודית לשימוש בעונשיםקולקטיביים כאמצעי חינוך בכיתה.האם יש ערך אמיתי לכך? האם ענישה כזו גוררת לחץ חברתישלילי או שהיא מחנכת את התלמדים לערבות הדדית?

חינוך

הרב יעקב אריאל
בני בן ה6 לומד בכיתה איש ילד אחד בכיתה שכל הזמן מרביץ לבני שוחחתי על כך עםהמורה שדיברה עם הילד ללא הואיל לאחרונה דיברתי עם הילדואביו בתקווה שזה יעזורהמורה דיברה איתי ולדעתה אני צריכה להסביר לבני שכאשרמרביצים לו הוא צריך להחזיר חזרה שבחוץ העולם לא קל והואצריך לדעת להתמודד עם זה(כיום הוא חןטף מכות ובו…

סלקצית תלמידים

הרב יעקב אריאל
שלום רב, אשמח לקבל מקורות העוסקים בנושא של "סלקצית תלמידים"ולשמוע את דעת הרב בנושא. האם מותר לערוך סלקציה כזו?אם כן, באילו מצבים ובאילו תנאים?האם ישנם מקרים/אירועים ידועים בעבר סביב נושא זה? תודה מראש.

חניכים חילונים

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה! א. יש לי חניך שהבית שלו לא כל כך דתי..נולד לו לפני שלושה חודשים אח במזל"ט.ההורים קנו מכשיר שנמצא מעל התינוק וברגע שהתינוק מפסיק לנשוםהמכשיר מתריע בצפצוף.אותו חניך שאל אותי אם מותר לו להרים את התינוק מהלול בשבתואם כן מה עליו לעשות כדי להפסיק את הצפצוף?והוסיף שאמא שלו מרמה את התינוק ולא א…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא