חברה ומשפחה

שביתת ארגון המורים

הרב יעקב אריאל
שלום רב, אני מחנכת כיתה ט', של בנות לקויות למידה בתיכוןדתי. אני מלמדת בכיתתי בעיקר מקצועות קודש. בעקבות שביתתארגון המורים (ארגון שאליו אני משתייכת) אני לא מגיעה לביה"סובעקבות כך כיתתי אינה לומדת מקצועות קודש. בתיכון מתקיימיםהלימודים למרות השביתה ע"י מורים של ההסתדרות. רציתי לשאולהאם מותר לי מבחינה ה…

שבירת שביתה בישיבות ובאולפנות

הרב יעקב אריאל
אני מורה באולפנה שיש בה פנימייה. במוסדנו התקבלה פנייתו שלהרב דרוקמן ללמד מקצועות קודש בלבד עד הצהריים. בדיעבדמלמדים אצלנו ימים מלאים - 4 ימים בשבוע את כל המקצועות,כאשר רוב המורים חברי הארגון- עובדים. נותר מספר מאד קטן שלמורים ששובתים - כי הם אינם מלמדים לימודי קודש כלל.האם נכוןמבחינה הלכתית ומוסרית…

צלמת לצילום ריקודי בנות בחתונה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.אנו מתחתנים בקרוב מאוד בע"ה ולכן השאלה דחופה ורצינו לשאוללגבי שימוש בצלמת (במקום צלם) לריקודי הבנות בחתונה.האם זו חובה מעיקר הדין או מידת חסידות או חומרה יתירה שאינהנצרכת. אין צריך לומר ששימוש בצלמת בנוסף על צלם מייקר אתהעלויות באופן משמעותי. נציין כי אין זה מעשי להשתמש בצלמתבלבד.בברכ…

שבע ברכות מפי אשה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאל.האם יהיה מותר להזמין אשה לומר את אחת משבע הברכות מתחתלחופה? כמובן שמדובר באשה יראת ה. כמו כן מובא בשו"ת מראההבזק [חלק ה עמ 223] שאלה מעין זאת. שם המקרה הוא עלאמירת שבע ברכות בידי אשה בתום הסעודה. שם נכתב: שאםהחתן והכלה מאד מעוניינים בדבר,והבקשה נובעת מרגשי קודש,ורוצים לסמוך על ה…

מין העובר

הרב יעקב אריאל
האם יש עניין הלכתי / רוחני / קבלי שלא לגלות את מין העובר עד הלידה ומדוע ?

שירות בנות בצבא

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר. רצ"ב, שאלה שנשאלנו באתר ע"י נערה דתית. "אני נערה דתייה מבית דתי לומדת באולפנה דתית ואחד הדבריםשמדברים עליהם לקראת כיתה י"א ובכיתה י"ב היא: "לאיפהאת הולכת בשירות הלאומי?" ואחד הדברים הברורים זה שלאמקובל שבת דתית תלך לצבא!!!וישימו את כל הרגלים שאפשר כדי שהבת לא תלך לצבא.אחד הדברים שאני מא…

צניעות בין איש לאשתו

הרב יעקב אריאל
1) אני יודעת שזוג נשוי לא נוהג חיבה בפרהסיה אך האם עלינולהקפיד על כל איסורי הרחקות בפרהסיה (הכוונה כשמותרים) כמולא לשבת על אותה ספה ולא להעביר מיד ליד וכו או רק לא לגעת? 2) האם הרב יכול להסביר קצת בהרחבה ודוגמאות את דין צלחתמרכזית כי אני ובעלי הטרי חושבים שלא הבנו היטב את העניןוהשלכותיו המעשיות בהד…

כיסוי ראש בימי נידה

הרב יעקב אריאל
האם אישה נשואה נידה חייבת לכסות את ראשה בפני בעלה (לאבזמן אמירת דבר שבקדושה)בברכה

כיסוי ראש לאישה באמירת דבר שבקדושה

הרב יעקב אריאל
האם אישה נשואה צריכה לכסות את ראשה בעת שמברכת / מתפללת והיא נמצאת לבדה?

הזמנת אחות חילונית לשבת

הרב יעקב אריאל
לרב שלום וברכה,האם אני יכולה להזמין את אחותי שאינה שומרת מצוות לארוחה בשבת,כאשר אני יודעת שהיא תחזור לביתה בשבת למרות שהזמנתי אותהלכל השבת.היא אומרת מראש אני לא יכולה להשאר שבת שלמה?בתודה

טבעת נישואין אבדה

הרב יעקב אריאל
אישתי איבדה את טבעת הנישואין וקניתי לה חדשה האם אפשרי לתתאותה, אשתי שמעה שיש ענין להיות נוכח בחתונה ובשעה שהחתן מקדשאת הכלה גם אני צריך . תודה

כיסוי ראש במשפחה

הרב יעקב אריאל
בס"דהאם אישה בתוך ביתה צריכה לכסות ראשה בפני קרובי משפחתה היינו אביה ואחיה וילדיה? ומה דין בבית הוריה או אחיה בפני אותם הקרובים?תודה

סתירת דברי אביו

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב כתוב בסימן רמ שאם ראה את אביו עובר על דברי תורה לא יאמר לו "עברת על דברי תורה" אלא יאמר לו "כתוב בתורה כך וכך" כאילו הוא שואל ממנו. ולא בדיוק הבנתי את הכוונה במה שאמרו ``כאילו הוא שואל ממנו.ביאור השאלה:אם אדם ראה את אביו שהוא לא בירך על מאכל לדוגמה, האם יאמר לו:  "אבא, כתוב בהלכה שצריך ל…

טבילה בחלוק

הרב יעקב אריאל
אישה הבושה לטבול ללא בגדים בין דתיה בין שאינה, האם ניתן להקל לה לטבול בחלוק בפני הבלנית?

חישוב וסת הפלגה

הרב יעקב אריאל
שמעתי בשם הרב שמורה לחשב וסת הפלגה עפ"י עונות ולא לפי ימים. לפי הידוע לי זו גישה לא מקובלת ואשמח לשמוע על פי מה הכריע הרב ככה. בכל מקרה אני נוהג כך כי כך שמעתי בשם הרב.

אשה שרחמה הוצא בניתוח

הרב יעקב אריאל
אשה שרחמה הוצא בניתוח והיא היתה טמאה האם צריכה לספורשבעה נקיים, האם צריכה להמתין חמישה ימים לפני השבעה נקיים?האם יכולה להיטהר בזמן שיוצא דם מן הניתוח? מה הדין אםהניתוח התקיים בזמן שהיא טהורה האם ג"כ צריכה לספור שבעהנקיים?

ייחוד עם מטפלת גויה

הרב יעקב אריאל
שלום. לסבתי מטפלת גויה, באיזה אופן מותר לי (הנכד שלה)לשהות בביתה ולא לעבור על איסור ייחוד? תודה.

פרשת הנשיאים

הרב יעקב אריאל
שמעתי ממספר לא מועט של אנשים על עניין להגיד את פרשתהנשיאים במשך 40 יום למציאת זיווג. רציתי לשאול- האם יש לכךבסיס? מה המקור? איך פרשת הנשיאים קשורה למציאת זיווג?

חינוך לגיל ההתבגרות

הרב יעקב אריאל
מי לפי התורה צריך ללמד את הבן המתבגר כל מה שקשור לגיל ההתבגרות האבא או האימא או הרב או המורה?

שכחתי לבדוק ביום הראשון בז נקיים

הרב יעקב אריאל
שלום הרב, אשתי עשתה הפסק טהרה ביום א בערב, ללא מוך דחוק. ביום שני שכחה לבדוק, ובדקה רק ביום שני לאחר צה"כ. וכן בשלישי בבקר. האם היא יכולה לטבול ביום א בערב, או בשני בערב? (מערוה"ש קצו,כה משמע שיכולה ביום א בערב. השאלה האם סומכים עליו למעשה).
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא