חברה ומשפחה

שירת תלמידות בטקסים

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשמוע שירת בנות?מהם התנאים לכך שגם בנות תוכלנה להופיע, ישנן בנות שטענולהפלייה ולכפיה דתית, מדובר בבית ספר מקיף דתי שלומדים בודתיים ומסורתיים. מה עלי לעשות?!

פעילות בלונהפארק

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול לדעת הרב. נתקלתי בהתלבטות חינוכית שהיא אחתמיני רבות שאני נתקלת בה.אני רכזת נוער של בנות נוער ביישוב דתי.כחלק מפעילות החופש, אשר יש לנו בשבילה תקציב, רציתי מאודלקחת את הבנות ללונה פארק.אמנם, אני יודעת שהלונה פארק מלא באוירה חילונית בעיקר בחופש,מעורב בנים בנות, חוסר צניעות ועוד.מצד שני, הא…

לימודי חול

הרב יעקב אריאל
לאורך הדורות היו קהילות רבות שנהגו ללמד מעט לימודי חולבתלמודי תורה, אך לא בישיבות. כך גם נוהגים החרדים כיום.אשמח לדעת מה גרם לאפשר זאת בגיל צעיר על אף ההתנגדותבגיל ישיבה קטנה, והאם יש מקור כתוב על כך. תודה רבה!

האם לערוך חתונה מצומצמת

הרב יעקב אריאל
החתונה-המסיבה המזויפת היחידה בתורה, היתה התקהלות שלאנשים, בארגונו של לבן.החתונה השנייה בתנ"ך מופיעה במגילת רות. בה בעז קונה את רותיחד עם שאר הרכוש כדי להקים בית על שם אלימלך. היו שם עשרהזקני העם בלבד. השאלה היא, האם חתונה בה לוקחים מספר מצומצם של אנשיםהגונים, בעדיפות לחכמים זקנים, יש מקום לעשות חתו…

צניעות הלבוש

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול את הרב שאלה שמאוד מפריעה לי: האם אשה שלבושה בצניעות ומכסה את כל הדרוש כיסוי רק שלבושה בבגדים שצבעם הוא בולט, או שהם הדוקים לגוף, או שמתאפרת יותר מדי חזק, או שלובשת פאה ארוכה מדי, האם היא עוברת על איזה איסור ממשי כל שהוא מדרבנן או מדאורייתא או שזה רק שהיא לא מהדרת בצניעות. אני שואל מפני…

ארץ ישראל מול כיבוד הורים

הרב יהודה הלוי עמיחי
מה יותר חשוב כיבוד הורים או ארץ ישראל, היות וקרה מקרה שהאבא לא היה יהודי והבן כן, והוא רוצה לעלות לא"י והאבא אומר לא לעלות, מה עושים?

הבנת משמעות טקס הקידושין

הרב יהודה הלוי עמיחי
אני עומדת בפני נישואין וחשוב לי מאוד להבין את משמעות הטקס. אשמח אם תוכל להסביר לי את משמעות שבע הברכות הנאמרות בטקס החופה, ואת הפירוש של כל אחת מהן?

סתירת דברי אביו בישיבה יחד בסנהדרין

הרב יעקב אריאל
ידוע שאסור לבן לסתור דבריו אביו או לתלמיד לסתור דברי רבו.ובטח שלא בפניו.לאחרונה עסקתי בסוגייה זאת, ועלתה לי השאלה מה הדין שהםיושבים ביחד בסנהדרין ולכל אחד יש דעה שונה.כגון אם הבן ואביו יושבים ביחד בסנהדרין ואביו סובר אחרת ממנובדיון ההלכתי, האם כשעומדים למניין הבן יהיה רשאי להגיד אתדעתו אע"פ שהיא שונ…

נישואין עם קראי

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.תנחומינו על פטירת הרב הגדול אברהם שפירא זצ"ל זכרונו לחיי העולם הבא.נשאלנו שאלה באתר מרחבקוק באשר להיתר או/ו איסור לבחורהלהינשא לקראי, נודה התייחסות הרב להסיר מכשול מישראל.בברכת מועדים לשמחה

נישואין עם קראי - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר. שאלנוהו בעקבות שאלה באתר "מרחבקוק" האם מותר לבחורהלהתחתן עם גבר קראי אולם לאחר מכן ראינו שכבודו השיב באתרישיבת בית אל שבמידה והגבר מקבל על עצמו ענייני חברות ברצינותמותר וזה לא ברור.א. בפני מי הוא צריך לקבל על עצמו דברי חברות ?ב. כיצד אנו יכולים להיות משוכנעים שהוא קיבל על עצמו דבריחברות…

אמירת בוקר טוב לאשה

הרב יעקב אריאל
שלום הרבהאם לגבר מותר לומר בוקר טוב לאשה?

עדים פסולים בחופה

הרב יעקב אריאל
שלו' כבוד הרב שליט"א!לאחרונה שמעתי דבר שמאוד נפוץ אצל חלק לא קטן אצל רבניםשעורכים חופות מחוג מסויים.בחתונה של אינם דתיים לבחור דווקא בכוונה תחילה עדיםפסולים,לדוג' שאינם שומרים תורה ומצוות וזאת על מנת שלא יהיוקידושין כשרים וזאת בכדי לצאת מחשש שיוולדו ילדים ממזרים עקבחשש לניאוף בעתיד.מה דין "מנהג" זה?…

לימודי אנגלית

הרב יעקב אריאל
שלום. האם הרצי"ה התנגד ללימודי אנגלית בישל"צ ולמה?תודה!

רולר בליידס לבנות

הרב יעקב אריאל
האם מותר לבת לנסוע על רולר בליידס בפארק

שביתת ארגון המורים

הרב יעקב אריאל
שלום רב, אני מחנכת כיתה ט', של בנות לקויות למידה בתיכוןדתי. אני מלמדת בכיתתי בעיקר מקצועות קודש. בעקבות שביתתארגון המורים (ארגון שאליו אני משתייכת) אני לא מגיעה לביה"סובעקבות כך כיתתי אינה לומדת מקצועות קודש. בתיכון מתקיימיםהלימודים למרות השביתה ע"י מורים של ההסתדרות. רציתי לשאולהאם מותר לי מבחינה ה…

שבירת שביתה בישיבות ובאולפנות

הרב יעקב אריאל
אני מורה באולפנה שיש בה פנימייה. במוסדנו התקבלה פנייתו שלהרב דרוקמן ללמד מקצועות קודש בלבד עד הצהריים. בדיעבדמלמדים אצלנו ימים מלאים - 4 ימים בשבוע את כל המקצועות,כאשר רוב המורים חברי הארגון- עובדים. נותר מספר מאד קטן שלמורים ששובתים - כי הם אינם מלמדים לימודי קודש כלל.האם נכוןמבחינה הלכתית ומוסרית…

צלמת לצילום ריקודי בנות בחתונה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.אנו מתחתנים בקרוב מאוד בע"ה ולכן השאלה דחופה ורצינו לשאוללגבי שימוש בצלמת (במקום צלם) לריקודי הבנות בחתונה.האם זו חובה מעיקר הדין או מידת חסידות או חומרה יתירה שאינהנצרכת. אין צריך לומר ששימוש בצלמת בנוסף על צלם מייקר אתהעלויות באופן משמעותי. נציין כי אין זה מעשי להשתמש בצלמתבלבד.בברכ…

שבע ברכות מפי אשה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאל.האם יהיה מותר להזמין אשה לומר את אחת משבע הברכות מתחתלחופה? כמובן שמדובר באשה יראת ה. כמו כן מובא בשו"ת מראההבזק [חלק ה עמ 223] שאלה מעין זאת. שם המקרה הוא עלאמירת שבע ברכות בידי אשה בתום הסעודה. שם נכתב: שאםהחתן והכלה מאד מעוניינים בדבר,והבקשה נובעת מרגשי קודש,ורוצים לסמוך על ה…

מין העובר

הרב יעקב אריאל
האם יש עניין הלכתי / רוחני / קבלי שלא לגלות את מין העובר עד הלידה ומדוע ?

שירות בנות בצבא

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר. רצ"ב, שאלה שנשאלנו באתר ע"י נערה דתית. "אני נערה דתייה מבית דתי לומדת באולפנה דתית ואחד הדבריםשמדברים עליהם לקראת כיתה י"א ובכיתה י"ב היא: "לאיפהאת הולכת בשירות הלאומי?" ואחד הדברים הברורים זה שלאמקובל שבת דתית תלך לצבא!!!וישימו את כל הרגלים שאפשר כדי שהבת לא תלך לצבא.אחד הדברים שאני מא…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא