חברה ומשפחה

ציון יום המשפחה בבי"ס

הרב יעקב אריאל
אני משמש כרב בית ספרהאם נכון לערוך פעילויות ולהדגיש את יום המשפחה בל' שבט אושזהו יום שבא ממקור גויי ואין להתיחס לכך?אם כן, באיזה צורה יש להדגיש יום זה?

ריקוד בנות בפני בנים

הרב יעקב אריאל
האם מותר לבנות כתה ו' להופיע בפני בנים בריקוד שהוא לא ממשריקוד עם קפיצות אלא הליכה ותנועות ידים?ןאם לא, מה לעשות אם כך נוהג הציבור וצריך מלחמה על דבר זה?האם יש שוני בריקוד בחושך אם אולטרא או שזה אותו הדבר כמוריקוד לאור יום?תודה רבה

רכישת דירה ומקצוע לפני נישואין

הרב יעקב אריאל
כתוב בגמרא כי על האדם לבנות בית ולטעת כרם לפני שהוא נושאאשה. אם איני טועה, בית- מהווה מקום קבע, מקום משכנם שלהמשפחה שתבוא, מקום מבטחים, וכרם- מקור פרנסה. האם זוהדרכה או הוראה? ובאותו עניין, בזמננו עניין של קניית דירה לאחרהנישואין ובכלל, הוא דבר מהותי, מה ההשתדלות שלי צריכה להיותבנושא זה? קראתי בספרו…

צוואת רבי יהודה חסיד.

הרב יעקב אריאל
שלום הרב, אחותי, רווקה בת 28, קיבלה הצעה לצאת עם בחור אשר שמוכשם אבינו. לבחור יש שני שמות וכן לאבי. הדימיון הוא בשם אחד מתוך השניים, והוא השם העיקרי- ובשימושיום-יומי.הזוג טרם ניפגש, ואנו מעונינים לבדוק האם יכול הזוג לצאתולהתחיל קשר זה או שמא עליהם להימנע מלהיפגש.

שירת בנות לפני בנים

הרב יעקב אריאל
בנותי לומדות בממ"ד תורני ברמת גן. בקרוב יש כנס מקהלות.לאחר שבתי (בת 11+) עידכנה אותי ששרים לפני בנים הוריתי לה שלאלשיר. המנהלת אמרה לי שיש התר מכבוד הרב, לבנות עד גילמצווה לשיר לפני בנים. שאלתי היא: האם התר זה הוא בדיעבד אומלכתחילה? האם אנו צריכים להוסיף קדושה או למצא היכן להקל?ביתי לא היחידה והמורה…

לחלוק על אביו

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם מותר לחכם שהגיע להוראה לחלוק על אביו בענייני הלכהובענייני השקפה? (אם הוא שווה לאביו בחכמה)

צום כלה בניסן

הרב יעקב אריאל
האם הכלה ביום חתונתה צריכה לצום בחודש ניסן? האם החתןצריך לצום?-האם יש עוד הלכות כאלה לחודש ניסן לזוג

צום כלה בניסן - המשך

הרב יעקב אריאל
האם יש הבדל לגבי אשכנז או ספרד בעניין צום כלה/ חתן בניסן

אירוח חתן וכלה בשנה הראשונה לנישואיהם

הרב יעקב אריאל
האם מותר לחתן וכלה בשנה הראשונה של נשואיהם לאירוח בשבת?

סתימה זמנית-חציצה

הרב יעקב אריאל
סתימה זמנית, האם היא חציצה לטבילה?

שטר תנאים

הרב יעקב אריאל
האם מקובל/חובה לכתוב שטר תנאים באירוסים או לחילופין לדחותאת כתיבת התנאים לפני החופה.באם כן היכן ניתן למצוא את הנוסח של שטר תנאים?

השתתפות נשים בהצגה

הרב יעקב אריאל
האם יש איסור להשתתפות נשים בהצגה מעורבת שמוצגת לקהל מעורב? כמובן שמדובר על תפקידים השומרים על כללי צניעות בסיסיים כגון לבוש, תנועות ושירה. אם כן, מה מקור האיסור ?

בחירה להתחתן עם בחור ישיבה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום! אני בת 5.24 , רוקה. גדלתי בבית דתי פתוח ועם הזמן התחזקתייותר ויותר. יצאתי עם הרבה בנים. מתוך נסיון של פגישות, מתוךהכרות עם עצמי ומתוך התחזקות אני מרגישה בוודאות שמתאימים ליחיים של לימוד תורה, חיים בהם הבעל ילמד בעצמו בישיבה וילמדאחרים תורה, מה שדורש מסירות נפש מצד האישה.כשם שגבר בוחר…

הנמכת המחיצות בין הציבורים התורניים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שלום. יש לי רעיון מצוין איך להנמיך את המחיצות בין הציבוריים התורניים השונים, בכתב העת צהר מופיעים דברים לזכרם של גדולי תורה שהלכו לעולמם כך למשל הופיעו דברים לזכרם של הרבנים ישראלי מן ההר וקאפח, לדעתי טוב תעשה מערכת צהר אם תפרסם דברים לזכרם של גדולי תורה המשתיכים לצבור המכונה חרדי,…

שיחה עם האשה

הרב יעקב אריאל
כיצד ניתן להסביר את דברי המשנה באבות: "אל תרבה שיחה עם האשה - באשתו אמרו"האם רצונם של חז"ל שהבעל ימעט בשיחה עם אשתו ?

בית מדרש הסולם בר"ג

הרב יעקב אריאל
לרב שלום ברמת גן נפתח בית מדרש הנקרא הסולם ברשות הרב אדם סיני (מעל סופר כדורי) בז'בוטינסקי האם ניתן להתפלל שם יש להם אתר /http://www.hasulam.co.il   הלכות היומיות מופיע הלכותיו של הרב תודה רבה

עתירת רבני צהר בנושא מינוי הדיינים

הרב יעקב אריאל
שלום רב.לאחרונה התפרסמה ידיעה לפיה עתרה עמותת צהר לבג"ץ בנושאמינוי הדיינים. מאחר והרב הוא מרבני עמותת צהר, רציתי לשאולאת הרב האם אין חילול השם בפניה לבג"ץ לפסוק בעניין זה? הלאפניה כזו מבטאת שגם בעינינו בג"ץ הוא בית המשפט העליוןבמדינה והוא שצריך להכריע בשאלת מינוי דיינים, כלומר בענייניםשל תורה והלכה.…

נגיעה בקרובים ובעבודה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,רציתי לשאול לגבי איסור נגיעה:אני עובדת עם ילדים בסיכון שגילם בין 10 ל15אני הקפדתי שלא לגעת בילדים שמעל גיל בר מצוה עד היום, כיוןשאני חשה שהמגע הוא משמעותי מאוד עבור הילדים הללו, שלעיתיםההורים אינם משמעותיים ואין קשר עמוק. יש ילדים שאני חשה שממשחשוב להם הכיף שאני נותנת (ילדים שכאמור לפנ…

מאמר הרב "הפרייה מלאכותית ופונדקאות"

הרב יעקב אריאל
הרב שלום,אני לומדת באולפנא באזור חיפה ובמסגרת שיעורי תושב"ע התבקשתילהכין עבודה על מאמר תוני, בחרתי את מאמרך "הפרייהמלאכותית ופונדקאות".אחת המשימות הייתה לכתוב את פסיקת ההלכה של מחבר המאמראך בשל השאלות המרובות במאמר והמשלב הגבוה שבו השתמשת לאהצלחתי להבין מהו פסק ההלכה. אבקש לשאול מהי פסיקתך עלהשאלות…

דיבור עם בנות

הרב יעקב אריאל
בס"דרציתי לשאול בבקשה את כבוד הרב האם דיבור עם בנות אסור ע"פ ההלכה?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא