חברה ומשפחה

לבישת טבעת לגבר

הרב יעקב אריאל
האם מותר לגבר ללבוש טבעת והאם אין בזה משום לא ילבש אוחוקות הגויים וכיוצא בזה?

לימוד משפטים לנכרי

הרב יעקב אריאל
במכללה למשפטים יש סטודנטים גויים. במסגרת לימוד משפטים ישנםקורסים במשפט עברי האם מותר ללמדם לנכרי?

הרחקה בטיפול בבעל חולה

הרב יעקב אריאל
אשה שבעלה חולה סרטן המטפלת בבעלה ע"י עיסויי גב וזריקותמה תעשה בשעת נידתה

הרחק מן הכיעור

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב הגמרא בבא בתרא נז,ב דנה בעניין הסתכלות על נשים שעומדותעל הכביסה. הגמרא מביאה את הפסוק "ועוצם עיניו מראות ברע"ואומרת שמדובר על זה שאינו מסתכל על הנשים שעומדות עלהכביסה. ואז שואלת הגמרא על איזה מקרה מדובר.אם מדובר על מקרה שיש לו דרך אחרת ובכל זאת הוא בוחרללכת בדרך הלא צנועה אז הוא רשע. ומפר…

שינה באותו בית לאחר אירוסין

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום!האם מותר לזוג לישון באותו בית לאחר האירוסין. אני גרה במקוםחדש ואיני מרגישה בנוח לישון בבתי השכנים.

חתונה ללא הרבנות

הרב יעקב אריאל
האם אני יכולה להתחתן ללא הרבנות ?יש לי חבר ואנחנו לאמסוגלים כרגע לחשוב על חתונה ברבנות האם יש רב שיוכל לחתןאותנו כדאי שלא נחטא בנגיעה.

ציון יום המשפחה בבי"ס

הרב יעקב אריאל
אני משמש כרב בית ספרהאם נכון לערוך פעילויות ולהדגיש את יום המשפחה בל' שבט אושזהו יום שבא ממקור גויי ואין להתיחס לכך?אם כן, באיזה צורה יש להדגיש יום זה?

ריקוד בנות בפני בנים

הרב יעקב אריאל
האם מותר לבנות כתה ו' להופיע בפני בנים בריקוד שהוא לא ממשריקוד עם קפיצות אלא הליכה ותנועות ידים?ןאם לא, מה לעשות אם כך נוהג הציבור וצריך מלחמה על דבר זה?האם יש שוני בריקוד בחושך אם אולטרא או שזה אותו הדבר כמוריקוד לאור יום?תודה רבה

רכישת דירה ומקצוע לפני נישואין

הרב יעקב אריאל
כתוב בגמרא כי על האדם לבנות בית ולטעת כרם לפני שהוא נושאאשה. אם איני טועה, בית- מהווה מקום קבע, מקום משכנם שלהמשפחה שתבוא, מקום מבטחים, וכרם- מקור פרנסה. האם זוהדרכה או הוראה? ובאותו עניין, בזמננו עניין של קניית דירה לאחרהנישואין ובכלל, הוא דבר מהותי, מה ההשתדלות שלי צריכה להיותבנושא זה? קראתי בספרו…

צוואת רבי יהודה חסיד.

הרב יעקב אריאל
שלום הרב, אחותי, רווקה בת 28, קיבלה הצעה לצאת עם בחור אשר שמוכשם אבינו. לבחור יש שני שמות וכן לאבי. הדימיון הוא בשם אחד מתוך השניים, והוא השם העיקרי- ובשימושיום-יומי.הזוג טרם ניפגש, ואנו מעונינים לבדוק האם יכול הזוג לצאתולהתחיל קשר זה או שמא עליהם להימנע מלהיפגש.

שירת בנות לפני בנים

הרב יעקב אריאל
בנותי לומדות בממ"ד תורני ברמת גן. בקרוב יש כנס מקהלות.לאחר שבתי (בת 11+) עידכנה אותי ששרים לפני בנים הוריתי לה שלאלשיר. המנהלת אמרה לי שיש התר מכבוד הרב, לבנות עד גילמצווה לשיר לפני בנים. שאלתי היא: האם התר זה הוא בדיעבד אומלכתחילה? האם אנו צריכים להוסיף קדושה או למצא היכן להקל?ביתי לא היחידה והמורה…

לחלוק על אביו

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם מותר לחכם שהגיע להוראה לחלוק על אביו בענייני הלכהובענייני השקפה? (אם הוא שווה לאביו בחכמה)

צום כלה בניסן

הרב יעקב אריאל
האם הכלה ביום חתונתה צריכה לצום בחודש ניסן? האם החתןצריך לצום?-האם יש עוד הלכות כאלה לחודש ניסן לזוג

צום כלה בניסן - המשך

הרב יעקב אריאל
האם יש הבדל לגבי אשכנז או ספרד בעניין צום כלה/ חתן בניסן

אירוח חתן וכלה בשנה הראשונה לנישואיהם

הרב יעקב אריאל
האם מותר לחתן וכלה בשנה הראשונה של נשואיהם לאירוח בשבת?

סתימה זמנית-חציצה

הרב יעקב אריאל
סתימה זמנית, האם היא חציצה לטבילה?

שטר תנאים

הרב יעקב אריאל
האם מקובל/חובה לכתוב שטר תנאים באירוסים או לחילופין לדחותאת כתיבת התנאים לפני החופה.באם כן היכן ניתן למצוא את הנוסח של שטר תנאים?

השתתפות נשים בהצגה

הרב יעקב אריאל
האם יש איסור להשתתפות נשים בהצגה מעורבת שמוצגת לקהל מעורב? כמובן שמדובר על תפקידים השומרים על כללי צניעות בסיסיים כגון לבוש, תנועות ושירה. אם כן, מה מקור האיסור ?

בחירה להתחתן עם בחור ישיבה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום! אני בת 5.24 , רוקה. גדלתי בבית דתי פתוח ועם הזמן התחזקתייותר ויותר. יצאתי עם הרבה בנים. מתוך נסיון של פגישות, מתוךהכרות עם עצמי ומתוך התחזקות אני מרגישה בוודאות שמתאימים ליחיים של לימוד תורה, חיים בהם הבעל ילמד בעצמו בישיבה וילמדאחרים תורה, מה שדורש מסירות נפש מצד האישה.כשם שגבר בוחר…

הנמכת המחיצות בין הציבורים התורניים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שלום. יש לי רעיון מצוין איך להנמיך את המחיצות בין הציבוריים התורניים השונים, בכתב העת צהר מופיעים דברים לזכרם של גדולי תורה שהלכו לעולמם כך למשל הופיעו דברים לזכרם של הרבנים ישראלי מן ההר וקאפח, לדעתי טוב תעשה מערכת צהר אם תפרסם דברים לזכרם של גדולי תורה המשתיכים לצבור המכונה חרדי,…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא