חברה ומשפחה

מחיצות בהקפות שניות

הרב יעקב אריאל
לכבוד רבנו הגאון שליט"א,נא ילמדנו רבנו על מה ראה להתנגד למחיצות בהקפות שניות בככראורדע, אה למדנו בסוטה כב יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בניאדם, וכן מה שלמדו רבותינו ז"ל במדרש תנחומא מהפסוק ותצאדינה. וגם למה לכל הפחות שלא יעלו את הנושא למודעות וכל אחתתעשה בעינה, כי אולי מתוך המסורת בדבר יש כאלה שלא חו…

טבילה בליל שבת

הרב יעקב אריאל
אשה שליל טבילתה חל בליל שבת מתי עליה לטבול לאחר שקיעהאו לאחר צה"כ. כיצד יש לנהוג במקום בו הבלנית אומרת שהמנהגהוא לטבול לאחר שקיעה ?כיצד ניתן לטבול לפני שקיעה והרי אין כאן שבעה ימים נקיים מלאים ?

דימום בגלל התקן

הרב יעקב אריאל
רופא הנשים קבע כי לאשתי אין אפשרות לקחת גלולות ועדיף שתשמשבהתקן. כרגע ההתקן גורם הרבה דימומים. מה דינם של דימומיםאלה? שמעתי שיש מי שאומר שמכיוון שההתקן כאילו "פוצע" את הרחםוהדם לא יוצא מצעמו אפשר להגדיר זאת כדם מכה. מה דעת הרב?

מכללת אורות או מדרשת הרובע

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.אני מתלבטת שנה הבאה היכן ללמוד. הורי רוצים שאלמד במכללתאורות (קרבה למקום מגורי) ואני שמעתי שעדיף מבחינה תורנית ללמודבמדרשת הרובע.הורי טענו כי מכללת אורות לא פחות תורניתושהרב הוא רבה של המכללה. אז רציתי לשאול אם זה נכון? אשמחלשמוע את דעתו של כבוד הרב על המקום.

יחוד במעלית

הרב יעקב אריאל
האם ישנה בעיה של יחוד במעלית?

הפרדה בין נשים לגברים בהקפות שניות

הרב יעקב אריאל
לכבוד רבנו הגאון שליט"אבהמשך לתשובתו של הרב לעניין ההקפות שניות בככר אורדע, סוףסוף הבנות רוקדות במקום ציבורי, אמנם נפרד מהבנים אך לעיןכל, אע"פ שרחבת הבנות אינה במרכז האירוע, היא אינהמוצנעת, האם אינה מספיקה תרומתם של הבנים?האם באופן אישי לכל בת ראוי שלא להגיע או שמא שאפשר להגיעלכתחילה וא"כ למה אין אי…

קטן כמבטל ייחוד

הרב יעקב אריאל
מאיזה גיל יכול קטן לשמש כאיש נוסף לביטול ייחוד?

פרישה ביום השלושים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב אשה שראתה לדוגמא ביום רביעי ,האם יום השלושים הוא ביוםחמישי או שישי (לאחר ארבעה שבועות)תודה רבה

פרסומות באתר דתי

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.לאחרונה פנו אלי בהצעה לשלב פרסומות באתר האנטרנט שלנו(האתר עוסק בעיקרי האמונה, בהשקפות הרמב"ם והרב קוק וכןבשאלות ותשובות) מבקש לקבל את חוות דעתו באשר לשילובפרסומות. כמובן שמדובר בפרסומות לציבור הרחב ולא בפרסומותבנושאים אסורים וגם לא כאלה שאינן צנועות אולם בכל זאת מדוברבפרסומות, למשל גם לענ…

אופי פרסומות

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.תודה על התייחסותו החשובה לשילוב פרסומות באתר תורני.אולם עדיין הדבר קשה לי ומכיוון שיש באפשרותי לשלוט איזהפרסומות לשלב ואיזה לא והחלטתי לנסות לשלב פרסומות באופןזמני - מותנה גם בתגובת הציבור. כעת נשאלת השאלה איזהפרסומות לשלב (כוונתי מכלל הפרסומות המותרות).למשל, ידוע שהציבור הדתי מפריד בין ג…

צילום בחדר ייחוד

הרב יעקב אריאל
האם מותר לחתן וכלה בחדר ייחוד להצטלם כאשר הם אוחזין ידביד (כביטוי חיבה)?

חולצה אדומה, שיער פזור ותפילה במקום ציבורי

הרב יעקב אריאל
1. האם מותר לבנות ללכת בחולצה צנועה שצבעה אדום ?2. האם מותר לבת רווקה ללכת בשיער פזור (שאינו אסוף בגומיה)3. האם מותר לבת להתפלל במקום ציבורי (למשל ברכבת) אושיש בכך בעיית צניעות שדבר זה מושך תשומת לב ?

ריקודי בנות במסיבת חומש

הרב יעקב אריאל
בבית ספר דתי כיתה א' לצערי מעורבת. למסיבת החומש מתוכנןשהבנים יתופפו בדרבקות והבנות ירקדו - האם מותר ? בתודה

עריכת קידוש בביכנ"ס ע"י אשה

הרב יעקב אריאל
בביה"כ שלנו התעוררה שאלה , ורציתי לדעת מה דעת הרב ומהיש לעשות בנדון. מדובר בבית כנסת דתי, כיפה סרוגה, לרוב אמריקאי/אנגלו סקסי.אין לביה"כ רב, אך מדובר בקהילה מאוד אינטלקטואלית ובתוךביה"כ ישנם מספר רבנים. לאחרונה אחת מנשות ביה"כ קיבלהפרופסורה, ובעקבות כך היא מעוניינת לערוך קידוש בביכנ"ס -ובנוסף - היא…

העברה מיד ליד

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום וברכה,1.ברצוני לדעת האם ראוי וצריך להחמיר בעניין של העברה מיד ליד?2.ולמה זה יכול לגרום בעצם?לקלות ראש ? כלומר למי שלא מקפידתודה רבה תברכו מן השמים בשורות טובות לעמ"י

העברה מיד ליד - המשך

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום וברכה:כתבתי לך שאלה בפעם הקודמת לגביי העברה מיד ליד וכנראה לאהסברתי את עצמי נכון כוונתי היתה לפני החתונה כלומר האם ראוילהחמיר לגבי עניין העברה מיד ליד גם עם הבן זוג כלומר עםהשידוך?

חיוב אשה ללדת

הרב יעקב אריאל
ככל הידוע לי מצות "לשבת יצרה" מדברת על לידה של ילד אחד(בן או בת), ללא גדרים של זמן.אם אכן כך, מהו היסוד לחייב אשה בהריונות? שהרי הסיבה שאשהלא מחוייבת במצוות "פרו ורבו" הינה שאי אפשר לחייב אדם להיכנסלסכנה במצווה פרטית. האם החיוב הוא מצד בעלה?ואם כן, כיצד זה מסתדר עם זה שאי אפשר לחייב אותה להיכנס לסכ…

חיוב אשה ללדת - המשך

הרב יעקב אריאל
אם נכון לומר, כפי שהרב כתב לי בתשובתו לפני כמה ימים,שהתורה לא ציוותה את האשה במפורש להתחתן וללדת ילדים, משוםשהאשה נמשכת לכך מעצמה, הן להשלים עצמה בנישואים והןלהיות אם, וכמו-כן התורה לא רצתה לצוות במפורש דבר שיש בוצער ומידה ידועה של סיכון משום שדרכיה דרכי נועם,מדוע אם כן, אשה הרוצה למנוע הריון על-ידי…

ישיבה נפרדת בחתונה

הרב יעקב אריאל
המחותנים שלנו מעונינים להושיב את אורחיהם ישיבה מעורבת.בחתונות הקודמות שלנו נהגנו להתיישר עם המחותנים. בעלי מעוניןגם הפעם להושיב מעורב עם פינה נפרדת, לדעתו זה "מוזר" שחצינפרד וחצי מעורב. אנחנו משפחה "תורנית" ואני מרגישה שאם כברהרגלנו את אורחינו שאצלנו נפרד (כך היה בחתונה הקודמת), צריךלהמשיך כך גם הפע…

ישיבה נפרדת בחתונה - המשך

הרב יעקב אריאל
להבהרת השאלה הקודמת.המחותנים שלנו רוצים שהאורחים שלהם ישבו מעורב. רוב האורחיםשלנו רגילים לשבת במעורב. משפחת אשתי רגילה לשבת בנפרד.האופציות העומדות בפנינו הן: לעשות את החתונה מעורבת וחלקמהאולם נפרד לאותם אורחים הרגילים בכך. לחלק את האולםלשלושה חלקים אורחי המחותנים ישבו מעורב אורחינו ישבו בנפרד.השאלה…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא