חברה ומשפחה

לקחים מחורבן גוש קטיף

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, איזה לקחים הפקת מחורבן גוש קטיף ומהמאבק נגדהחורבן? מה דעת הרב לגבי סירוב פקודות וחסימת כבישים? יששינוי בדיעות הרב מלפני לאחרי החורבן? מה התשובה עלינולעסוק לקראת יום הדין?

דיני יחוד לפסיכולוגית

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. אימי היא פסיכולוגית, ומקבלת מטופליםבקליניקה שבביתנו, לעיתים גם מטופלים גברים (היא אינה שומרתתורה ומצוות). במידה ורק אני נמצאת בבית בשעה בה מגיע מטופלגבר האם יש פה בעיה של יחוד? (אבי עובד בעיר סמוכה). האםעלי לצאת מהבית בכל פעם שזה קורה? תודה וכל טוב.

התנגשות בין ערכים - מקום ביהכנ"ס

הרב יעקב אריאל
דוגמה: מצד אחד יש עניין לבנות את בית הכנסת במקום הגבוהבישוב, לרומם בית ה' א-להינו. מצד שני ה' רוצה שנעזור לחלשים,ולטובת הנכים הזקנים וכו' עדיף שבית הכנסת יהייה במורד הישוב.מה יעשו ? תודה.

חציצה לטבילה בתפרים זמניים

הרב יעקב אריאל
האם תפרים זמניים- לשבועיים, מהווים חציצה? מדובר בתפרים העומדים להסרה

דיני יחוד לפסיכולוגית - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. ברשות הרב, אני רוצה לחדד עוד את שאלתיעל דיני יחוד במקרה של אמא פסיכולוגית. דלת חדר הטיפולים שלאימי סגורה תמיד, כדי לשמור על פרטיות המטופל. אנחנו גריםבבית פרטי ולכן דלת היציאה פונה לחצר שלנו, שמוסתרת ע"י גדרחיה של צמחים ולא ניתן לראותה מבחוץ, כך שאין בכך פתרוןלבעית היחוד. עוד חשוב לצי…

שירות צבאי כמצווה שיכולה להיעשות ע"י אחרים

הרב יעקב אריאל
בס"ד 1) מדוע השירות הצבאי לא נכנס לגדר של "מצווה היכולה להיעשותעל ידי אחרים", ואז אנו צריכים להישאר וללמוד תורה בישיבהולא להתגייס? הרי יש מספיק חיילים בצבא!אילו שיקולים צריך לקחת בחשבון? 2) כשאני בא לדון האם להתגייס לצבא או לא, האם יש מקוםלטיעונים אמוניים ערכיים כגון- התחברות לחברה הישראלית, או רק…

חיבור עם הציונות החילונית

הרב יעקב אריאל
השיתוף עם הציונות החילונית היה על רקע של הבנה שהם פועליםמותך מניעיים אידאולוגיים, והכח המניע הוא כח האמונה? איךבוחנים מצב בכל תקופה מחדש? האם כאשר נזהה שאין מניעאידאולגי תהיה לנו בעיה עם הכרה במדינה שראשיה אינם שומריתומ"צ?

כיסוי ראש לאחר חדר ייחוד

הרב יעקב אריאל
האם אישה אחרי החופה צריכה לשים כיסוי ראש אחרי שחתן והכלההיו בחדר ייחוד? ואם הם לא נכנסו עדיין צריכה לשים כיסוי ראש?

אבן העזר סימן יג

הרב יעקב אריאל
האם מהסימן הנ"ל אפשר להבין שאשה שילדה תינוק והתחילה להניק אותו והתגרשה אינה יכולה להינשא לפני שימלאו לרך הנולד שנתיים?

לינת נשים מחוץ לבית

הרב יעקב אריאל
שלום לכב' הרב!במסגרת עבודתי כמחנכת באולפנה נדרשות המחנכות לצאתלפעילויות עם הבנות כגון : ליל התעוררות, טיול וכד' ובשל כךנאלצות להעדר מהבית בלילה .האם דבר זה אינו נוגד את ההלכה?הן מבחינת צניעות , הן מבחינת פגיעה בתא המשפחתי?

לא נשכח ולא נסלח- הגירוש מגוש קטיף

הרב יעקב אריאל
לגבי החילים שגרשו (רובוטים לדעתי) בפועל ואף שסיעו בעקיפין,השאלה היא האם יש מקום לסלוח מצדנו כציבור או כאנשים בפרט?הרי צריך להדבק במדותיו מה הוא סולח אף אתה, עכשיו אחרייוה"כ מה הדין לגבי יהודים אלו שגרשו ועברו על לאווים רבים מההייחס לכאורה כלפינו(הציבור שהשתדל למנוע את החילול ה' הגדולשהיה) האם חייב ל…

טבילה לאישה במעין

הרב יעקב אריאל
שולם כבוד הרב !שאלתי היא?אני צריכה ללכת לטבול בעזרת ה' בשבוע הבא האם אני יכולהלטבול במעיין (זורם) שגברים טבלו וטובלים בו ושבעלי ישגיח עלי?הגברים לא נמצאים בזמן שאני רוצה ללכת (בדקתי את זה)בבקשה הודה ותענה לי בהקדם כי אני רוצה לטבול שם ואחרישיטבול בעלי תודה .

תמונה בת.ז

הרב יעקב אריאל
ראיתי שהרב כותב שצריך לטשטש אזורים לא צנועים בתמונות. האםעלי להחליף תמונה בת.ז זה ראשי מגולה או שדין זה אינו מדיני צניעות.בתודה

חופה תחת השמים

הרב יעקב אריאל
האם מותר להעמיד חופה בחתונה תחת תקרה?מה קורה בזמן הגשמים?

בחירה בין ישיבה חרדית לישיבה תיכונית

הרב יעקב אריאל
יש לי בן בן 13 שלומד בתלמוד תורה ושנה הבאה אנחנו צריכיםלהחליט לאן הוא ימשיך האם לישיבה גדולה חרדית כמו שאני רוצה.אשתי לעומת זאת מעדיפה שהוא ילך לישיבת נחלים או ישיבת נועםבירושלים שבה רוכשים תעודת בגרות וממשיכים למקצוע כמו מהנדסומקצועות חופשים היא חושבת שבישיבה חרדית רוב הסיכויים שהוא לאימשיך לרבנות…

מנהגים שונים לגבי שבת חתן

הרב יעקב אריאל
בננו עומד להנשא בע"ה.משפחת הכלה מבקשת לערוך את האירוע העיקרי בשבת שלאחרהחתונה : עליה לתורה של החתן, שבע ברכות, קידוש ברוב עםוכו' בבית משפחת החתן .מנהגנו הוא שהחתן עולה לתורה בשבת שלפני החתונה.מה עלינו לעשות? (אין ביכולתנו לממן שתי שבתות אירוע כאלה).

קול אישה למלמד במוסד חינוכי לבנות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום1.אני מלמד במוסד חינוכי לבנות.במסגרת תפקידי אני נדרש לשהות גם בשבתות ולאכול עמהן (יחדעם משפחתי בחדר האוכל) האם עלי לצאת בזמן שהבנות שרותזמירות שבת? או שניתן למצוא פתרון אחר לעניין?2. האם ישנו הבדל הלכתי בין שמיעת שירת נשים בסעודת שבתלבין שירה ב'עונג שבת' (מפגש לאחר הסעודה)3. האם ישנו ה…

צניעות לבנים

הרב יעקב אריאל
א.מהם הגדרים של צניעות לבנים? האם מותר להסתובב עם גופיהבבית איך ללבוש מכנסיים וכו'?ב.האם יש טעם לפגם אם בחתונה של חבר אני מתקשר לברר מההכשרות או שצריך לסמוך עליו

רישום שם אב הכלה בכתובה

הרב יעקב אריאל
בס"דפנה אליי חבר המשיא זוג רוסי,בכתובה שהונפקה על ידי משרד הרבנות ברמת גן.מדובר באב הכלה שהנו גוי , ומקובל בשם הרב כי יש לרשום רקאת שם הכלה ושם משפחתה (או לחילופין שם אמה)אך ללא שםאביה . כיצד יש למלא את השורה התחתונה בה מופיע שם הכלהולאחר מכן מופיע בטופם "בת ר'" .האם למחוק אותו ולקיים את המחק?האם לה…

חציצה בקילופי עור

הרב יעקב אריאל
אשה בעלת עור יבש עם קילופי עור בעיקר בכף הרגל עד כמהעליה להתאמץ להסירם לפני טבילה
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא