חברה ומשפחה

צניעות הלבוש

הרב יעקב אריאל
ראיתי (ושמעתי) כל מיני הלכות בקשר ללבוש צנוע (למשל, גרבייםבמקרה של סנדלים לגברים ולנשים או אורך שרוול עד פרק הידוכו' ווכד') האם קיים שינוי הלכתי (=התפתחות) בין פסקי ההלכה הללולבין ימינו אנו. נ.ב,האם זה לכתחילה או בדיעבד השינוי הנ"ל?(=המצב הפרוץ יחסית בימינו). אודה לרב על תשומת לבו לשאלה.

פרישה לאחר עונה בינונית

הרב יעקב אריאל
לאישתי אין ווסת קבוע ,ןכבר עברו יותר משלושים יום , האם זה נכוןלפרוש מתשמיש, כאשר אנו חוששים שמא יגיע ווסתה באמצעהתשמיש,(אנו יודעים שהיא איננה בהריון)?

הפרדה בשבע ברכות

הרב יעקב אריאל
ראיתי בשולחן ערוך של הרב חיים דוד הלוי שבספר חסידים נאמרשבשמחת שבע ברכות אם גברים ונשים רואים את פני בני המיןהשני, אסור לברך שהשמחה במעונו, כי אין שמחה במצב כזה.שאלתי היא- האם יש צורך בהפרדה של חדרים שונים שאו שדיבשולחנות נפרדים ושלא ידברו בינהם דברי הבל כפי שאכן כותב הרבהלוי במקום? האם באמת צריך שו…

שם לכתיבה בכתובה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבשמו של אבי החתן הוא משה חיים אך החתן הסיח לפי תומו שאף אחדלא קורא לו כך אלא "מרטין" מה לכתוב בכתובה?תודה

חתונה מעורבת

הרב יעקב אריאל
לאחרונה רואים אנו שאף שמחות של רבנים נערכות תוך ישיבהמעורבת של גברים ונשים סביב אותו שולחן. האם רוח חכמים נוחהעם מנהג זה? האם בימינו -שאנו חיים בחברה מעורבת - התירופרושים את הדבר? האם ניתן להקל כאן?

אשה שבדקה ביום השביעי

הרב יעקב אריאל
א. אשה שעשתה הפסק טהרה כדין ובדקה ביום הראשון ואחריוכדין, אך ביום השביעי בדקה רק בבוקר - מה דינהב.מה הדין אם את הבדיקה ביום השביעי עשתה רק בין השמשות(כלומר אחרי הבדיקה של היום השביעי ולפני צאת הכוכבים)

שאלה

הרב יעקב אריאל
אני בת 20.. לפני כשנתיים טעיתי וקיימתי יחסי מין עם גוי..מאזאני מצטערת על זה וביקשתי סליחה מבורא עולם אבל עדיין זהמציק לי ואני מפחדת שאין מחילה על דבר כזה..אני מדברת עםהבן אדם באינטרנט אך רק מתוך ידידות..ואין לי כוונה חס ושלוםלהיות איתו בקשר אלא אם הוא יתגייר..הוא אוהב את ישראל וחשבלהתגייר אבל זה תהל…

כיסוי ראש חלקי לאשה

הרב יעקב אריאל
האם יש עניין לאשה לכסות את ראשה בכובע אע"פ ששערה רובוגלוי ? ]או שאין עניין ואולי עדיף שלא תכסה כלל (על פי דיעהאחת דחויה) ותדע שעליה לכסות את שערה לגמרי על פי ההלכה[.שנה טובה!

איסור הסתכלות

הרב יעקב אריאל
בסרט אושפיזין שהוא סרט צנוע וחיובי כפי שכבר ציין הרב בתשובהלשאלה אחרת - מופיעה אשה, האם יש בעיה לצפות בסרט (משוםאיסור הסתכלות)? וכן האם קיימת בעיה בהסתכלות באשה המופיעהבהצגה בתאטרון (בהנחה שההצגה אף היא צנועה וכשרה מבחינהתוכנית)?

בעניין חתונה מעורבת

הרב יעקב אריאל
אם אפשר לבקש מכב' הרב את צדדי האיסור וההיתר של ישיבהמעורבת בחתונה (ולציין של מי הדעות)כמו"כ מה דעת הרב בנושא. בתומ"ר, מועדים לשמחה.

חופת נידה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהאם מותר לי לערוך חופה לזוג שאינו שומר תורה ומצוות כאשרמדובר בחופת נדה ולעניות דעתי יתכן בהחלט שהם לא ישמרו עלכל ההלכות המתבקשות מהיותה של הכלה נדה?כל טוב

לא תלבש

הרב יעקב אריאל
אשה שנוהגת במכונית האם יש בזה משום "ואשה לא תלבש שמלתגבר"?

ריצה

הרב יעקב אריאל
בס"דבמסגרת שעורי הספורט באולפנא רצים מחוץ לכותלי האולפנאבלבוש חצאית וחולצת טריקו.רצינו לשאול האם יש בכך בעיה של צניעות,כמו בריקוד או שהדיןכאן שונה.בתודה.

שאלה בהלכות נידה

הרב יעקב אריאל
לרב שלום!אישתי מניקה 3 חודשים ולאחרונה החלה לקחת גלולות למניעתהריון מסוג פמולן שע"פ הסבר הרופא ניטלים לאורך זמן ואינםגורמים למחזור. בפועל, אישתי החלה לראות דם. האם היא צריכהלהתייחס אל זה כאל "כתם" או כאל דם נידה?

עבודה עברית

הרב יעקב אריאל
אני מנהל בהתנדבות אתר אינטרנט בנושא עבודה עברית. מהי דעתהרב בנושא. 1. האם ועד כמה יש להעדיף יהודי? 2. האם הדיןשונה כיום - בערבים.

דמי כיס

הרב יעקב אריאל
אני בת 5.12 ואני רוצה לדעת אם מותר לבקש מההורים דמי- כיסואם כן באיזו דרך?

פסולי כתובה

הרב יעקב אריאל
א. אלו דברים פוסלים בכתובה?ב. כיצד ניתן לתקן?ג. מה הדין לגבי הכתובה ולגבי כלל החיים שבין הזוג אם הכתובה פסולה?

בחירת אישה - אופי ויופי

הרב יעקב אריאל
הרב כתב בעלון ללמוד מהדור הישן ולבחור אישה על פי האופי ולאהיופי כמו בעובדא דרבקה. אבל הגמ' בתענית אומרת שאליעזר שאלשלא כהוגן שהרי יכלה להיות חיגרת או סומא. ועוד שהרי יעקב בחראת רחל מלאה בגלל שהייתה יפה יותר. ובכלל המקרא מדגיש אתיופי האמהות. שבוע טוב.

ימים נקיים

הרב יעקב אריאל
בס"ד שלום לכבוד הרב לאשתי ולי יש בעיה כזאת לאחרחמישה ימים נקיים מתחיל הביוץ וכשעוברים שבעה ימים נקייםואשתי טובלת במקווה טהרה כבר מסתיים לו הביוץ ואשתי לא נקלטתלהריון ברצוני לציין שאנחנו מנסים המון זמן מצפה לתשובה מכבוד הרב בתודה מראש

מדינת הרווחה

הרב יעקב אריאל
תמיכה מנציחה את העוני? האם גמלאות הביטוח הלאומי כמו קצבאותזקנה, קצבאות הילדים, גמלאות הבטחת הכנסה אכן מנציחות אתהעוני או אם אין הן ביטוי של מחויבות המדינה להבטיח את תנאיהחיים של אנשים במדינה?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא