חברה ומשפחה

שירה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשמוע בת שרה?האם זה משנה אם היא מתחת או מעל בת מצוה?

הפרדה בזמן שהאשה נידה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!האם בזמן שאשה נידה מותר לבני הזוג לשים חוצץ ביניהם כגוןכריות או שמיכה כך שתמנע אפשרות של מגע, ולישון על מיטהאחת? במקרה שהאשה מניקה ומתקשה בגלל העייפות לקום בלילהלתינוק האם מותר לחבר את המיטות בכדי שתוכל להניק בשכיבה,במידה ושמים את התינוק בין בני הזוג?

בעניין כיבוד הורים כלפיי הוריי אשתי.

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב.הוריי אישתי מוחלים על כך שאקרא להם אבא ואמא, האם מחילהזו מועילה ואוכל להמשיך לקרוא להם בשמותם הרגילים?

שאלה אישית

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,ביום ה-12 למחזור, שייצא אחד מימי השבעה נקיים, אני עומדתלעבור בדיקה רפואית, פנימית. רופאת הנשים כבר ציינה בפניישבבדיקה זו אראה דם, אך הוא לא מהרחם, ולכן לא אהיה נידהלאחר הבדיקה. כיצד עליי לנהוג לאחר הבדיקה? להמשיך לבדוקכרגיל? תודה רבה.

חתונה אזרחית

הרב יעקב אריאל
בס" דהןזמנתי לחתונה של וזג שנישא לפני כשנתים בחתונה אזרחית . הםמתכננים מסיבה רשמית -משפחה וחברים . האשה – ידידהשלי – יהודיה , בעלה כן לאב יהודי . האם מותר ללכתלחתונה – האם יש מקום לשיקול של קירוב לבבות או שיהיהכאן חילול שם שמים ? • האולם כשר על מנת ששומרי כשר…

כיבוד הורים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבמה חובתו של גבר נשוי בכיבודהוריו ?כיצד עליו לנהוג אם הוריו אינם משלימים עם נשואיו(מה חובותיו ? ) שאלה זו נכתבה לאחר הרבה התלבטויות .

פאות נכריות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרבאמנם לא כל כך מצוי בצבור בדתי הלאומי נושא הפיואת הנכריותאך לא שמענו עדיין את דעת הרב או רבנים אחרים (פרט לרבנויבירט רונן לאחרונה) בעניין הפיאות משיער טבעי. מה בדבר הפיואתהישנות? על מה צריך לדאוג בענין פיאה חדשה? האם יש מקוםלמחלוקת גם על גדולים כמו הפוסקים שקבעו את קביעתם גם אםיראה כי יש לחלו…

לידה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. ברצוני לשאול מאימתי נעשית האשה טמאה בשעתהלידה. בברכה.

נגיעה בזמן שמרוחקים

הרב יעקב אריאל
על פי מה שהתיר הש"ך באשתו נידה וחולה לבדוק את הדופק(בגלל שלדעתו זה איסור דרבנן) האם אפשר להתיר גם למי שחולהכרגע נפשית כגון, אשה ששמעה בשורה מרה על מות אחד מקרוביהוהיא מתייפחת על בעלה, האם ידחה אותה בגלל נידתה או שיחבקהוינחמה, שהרי אם זה דרבנן לא שייך בזה "אין עצה ואין תבונהכנגד ה'". יורנו ונשמח בתור…

שאלה בדיני נידה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, כבר פניתי לכבודו בשאלה זו אך הרב לא ענה,והדבר דחוף לי ביותר. אני עומדת לעבור בדיקה רפואית פנימיתבזמן השבעה נקיים. ידוע לי מהרופאה שבבדיקה זו רואים דם אךלדבריה הוא אינו מטמא. כיצד עליי לנהוג לאחר הבדיקה? תודה רבה

דיבור עם בנים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב, אני גמרתי כיתה ט' וחברה שלי מדברת הרבה עםבנים (בגילנו,לא ביחידות אבל לפעמים דרך -באינטרנט וכו')היא אמרה לי שאם אני אגיד לה סיבות למה לא לדבר עםבנים-היא תפסיק, אשמח עם הרב יוכל לעזור לי.

חורים באוזניים

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום רב-בתי רוצה חורים באוזניים לצורך עגילים.האם יש בעיה הלכתית כלשהי עם העניין (פגם בגוף וכד')והאם יש בכך בעיה מבחינת צניעות וכד'?תודה רבה

תחילת נידה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,אשתי ראתה כתם בסביבות השעה 45:19. בהחלט ייתכן שהוא היהקיים לפני-כן, ממתי עליה לספור את ימי נידתה?

דיני ייחוד

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.האם מותר לאיש להתייחד עם שתי נשים שהן אם ובת?תודה.

גיל בנים לשמירת דיני ייחוד

הרב יעקב אריאל
אני אמא לארבעה בנים גילאי 5.12 עד 5.4 .מאיזה גיל של הבנים יש צורך להקפיד על דיני ייחוד לגבי שמרטפיתהשומרת על הילדים כשהם ישנים?האם מגיל 9 של הבנים יש להקפיד על כך ?האם משנה מספר הבנים הישנים ?האם יש הבדיל לגבי שמרטפות בין בנים ישנים לבנים ערים ?

ריקוד בחתונה

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום-כיצד עלי לנהוג בחתונה בה יש מחיצה בין הרוקדים אך אין מחיצההמסתירה את הרוקדות מעין הקהל היושב ליד השולחנות?ניסיתי לרקוד במעגלים פנימיים אך בד"כ המעגלים מתניידים-מתפרקים ונבנים לכן זה לא עוזר.מה עלי לעשות מבחינה הלכתית וכן כדי לא לפגוע בבעלי השמחה(שלפחות עשו מאמץ וחשבו על הפרדה כלשה…

צניעות

הרב יעקב אריאל
איך מתגברים על הוצאת זרע לבטלה, אני כבר שקוע בחטא מאוד,ואיך חוזרים בתשובה ממנו?

שבע ברכות

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב, לחתן וכלה בשבעת הימים שלאחר חתונתם עושים בסעודה "שבעברכות" אם יש בסעודה מניין1. על מי חל החיוב לארגן זאת על החתן והכלה או על הקהל?2. לחתן וכלה בשבעת הימים שלאחר חתונתם רצוי / מותר ובאיזהאופן ללכת לחתונה אחרת בה יש מניין אך לא יעשו להם "שבעברכות" היות ויעשו לחתן והכלה שבחתונה שהם הלכ…

מגע אישה בטיפול רפואי

הרב יעקב אריאל
האם מותר לי כאשר אני תורם דם שהמתרימה תהיה אישה, המגעבמהלך החדרת המחט הוא מינמלי ונעשה ע"י כפפה, האם עליילבקש שגבר הוא זה שיקח ממני את הדם, או שאין בעיה

הפרשות אדומות בהריון

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב. אשתי נמצאת בתחילת הריון ממש (שבוע 4) וישלה הפרשות אדומות - חומות, חשוב לציין, לא דימום כמו וסת אלאהפרשות. מבחינה רפואית אמרו לנו שאין בעיה וזה שכיח. מה הדיןמבחינה הלכתית האם אפשר לקיים יחסים רגילים או לא, שכן אםצריך לספור 7 נקיים יתכן ואין לדבר סוף משום שההפרשות נעלמותוחוזרות כעבור מס…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא