שירת נשים במקהלה

שאלה

שלום לכבוד הרב!
אני מבקש לדעת האם מותר לנשים בגיל תיכון להופיע בשירה במקהלה
כשהם עומדות מול גברים.

 

 

תשובה

הגמרא במסכת סוטה (מח ע"א): אומרת: "אמר רב יוסף: זמרי גברי
ועני נשי - פריצותא, זמרי נשי ועני גברי - כאש בנעורת. למאי נפקא
מינה? לבטולי הא מקמי הא".
רק רב המכיר את הרקע של שאלתך מקרוב יכול לשקול אימתי יש
לבטולי הא מקמי הא

 

 

 

הרב יעקב אריאל |