קעקוע זמני

שאלה

האם מותר לעשות קעקוע זמני? (קעקוע זמני הוא כמו קעקוע רגיל, רק שנעלם מעצמו לאחר זמן)

תשובה

בספר בארות יצחק מכתבי הרב יצחק עראמה הי"ד מסיק שאיפור זמני שג"כ נעלם לאחר זמן מה אסור לעשותו משום כתובת קעקע. וה"ה לכתובת קעקע זמנית.

הרב יעקב אריאל |