צניעות

שאלה

שלום לכבוד הרב. אני מקפידה תמיד לא ללכת עם מכנסיים ליד
גברים. האם מותר לי להיות בתוך ביתי עם מכנסיים כשאני לבד?
האם מותר לי להיות בתוך ביתי עם מכנסיים בנוכחות אבי? (מדובר
במכנסיים רחבים וצנועים).

 

 

 

תשובה

בעיית המכנסים נחלקת לשתים: א. איסור לא ילבש. איסור זה קיים
גם כשאישה נמצאת לבד. ב. מכנסיים צמודים אסורים משום צניעות
גם אם אינן לבוש של גבר. למרות זאת יש להדגיש שהצניעות היא
בראש וראשונה בשבילך ולא ע"מ שלא להכשיל אחרים, הכשלת
אחרים בהרהורים היא בנוסף על הצניעות הפנימית שאת רוכשת לך עם
לבישת בגד צנוע. כמו"כ מן הסתם יכול לבוא אורח וכי בכל צלצול
בדלת תרוצי להחליף בגדים? וע"כ עדיף שאדם יתרגל להיות צנוע
בביתו כמו ברשות הרבים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |