פגם הברית

שאלה

שלום לך כבוד הרב אניבן ה-18 וחצי ושאלתי היא כזאת... אני
כבר כמה חודשים לא פוגם בברית והיום נישברתי ופגמתי... והשאלה
היא: איך אני יכול להיות שוב טהור ומה לעשות כדי שהשם יתברך
יסלח לי ומה לעשות בזמן שאני מרגיש צורך לפגום בברית???

 

 

תשובה

העיקר הוא להתחזק בלימוד תורה ובתפילה ולמרות הכשלונות
והנפילות לקום מחדש וללמוד יותר טוב. ככל שעסוקים יותר בדברים
ערכיים וחיוביים כך עוסקים פחות בדברים שליליים. קוה אל ה' חזק
ויאמץ לבך. ועוד פעם: קוה אל ה'.
אחת הדרכים להימנע מכשלון הוא קנס עצמי אם בכסף או במעשה
אחר שיהווה הרתעה אך לא בסיגופים!
ובע"ה אם החלטתך חזקה זה יעזור לך להימנע מכך. ואחרי שכבר
נפלת תוסיף בלימוד תורה בתפילה במעשי חסד באמירת תהילים ובע"ה
תינצל מכך.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |