פאות נכריות

שאלה

כבוד הרב
אמנם לא כל כך מצוי בצבור בדתי הלאומי נושא הפיואת הנכריות
אך לא שמענו עדיין את דעת הרב או רבנים אחרים (פרט לרב
נויבירט רונן לאחרונה) בעניין הפיאות משיער טבעי. מה בדבר הפיואת
הישנות? על מה צריך לדאוג בענין פיאה חדשה? האם יש מקום
למחלוקת גם על גדולים כמו הפוסקים שקבעו את קביעתם גם אם
יראה כי יש לחלוק עליהם?

 

 

 

תשובה

אין מחלוקת הלכתית בין הרבנים בנושא כגון זה העוסק בתקרובת
עבודה זרה.ומה גם שהמידע מהודו לא הגיע לידי.
לא קראתי את פסקו של הרב שהזכרת ואיני יודע אם הוא מסתמך על
מידע חדש לא היה ידוע עד כה.
יש שאלה עקרונית אחרת האם בכלל הפאות הן הידור מצוה או התר
בדיעבד. בשאלה האחרונה ישנה מחלוקת גדולה אשר מובאת מספר
פעמים בכתבי הגר"ע יוסף. ישנם אוסרים לגמרי וישנם מתירים.
עמדתנו היא שזה התר בדיעבד וכובע או מטפחת עדיפים על פאה

 

 

 

הרב יעקב אריאל |