פאה נכרית

שאלה

מה הדין האם יש בעיה ללבוש פאה?
האם יש בעיה של מראית עין כיוון שהפאות היום נראות כמו שער
אמיתי? וגם אם מותר הלכתית האם זה ראוי או שמפוספס הרעיון
של הכיסוי ראש והצניעות?

תשובה

ההלכה היא שאשה נשואה - שער ראשה מכוסה. פאה נכרית ללא
כיסוי עליה שנראית כמו שער טבעי שנויה במחלוקת הפוסקים.
המהדדרות אינן חובשות פאה אך המקילות סןמכות על הפוסקים
המתירים, הסןברי ששער הראש אינודומה לחלקי גוף אחרים. אם השער
הטבעי מכוסה שערה אינו פרוע. אך כאמור יש חולקים על כך.

הרב יעקב אריאל |