ספר תורה לנשים

שאלה

האם מותר לאישה להחזיק ספר תורה?
האם יש הבדל בין טהורה ללא טהורה?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

מנהג בני אשכנז לא לגעת בספר תורה, אולם להלכה כמנהג הספרדים אין לחוש לכך ואשה יכולה לגעת בספר תורה. כל הדיון בזמן נידות ושלא בזמן נידות לכו"ע מותר.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/14/2013 2:53:45 AM