מקהלת בנות

שאלה

האם מותר למקהלת בנות לעמוד
ולשיר בפני גברים .

 

 

 

תשובה

בעקרון קול באשה ערוה,גם של כמה בנות ביחד. וברדיו/תקליט
התירו בדוחק מפני שאינה לפניו ואינו מכירה משא"כ כאן.
איני יודע מה הרקע של שאלתך, מה הצורך בכך ומה האלטרנטיבות
התרבותיות? יש פוסקים המתחשבים בנתונים החסרים בשאלתך.
עליך לפנות אפוא לפוסק המכיר את תנאי שאלתך

 

 

 

הרב יעקב אריאל |