מחיצה בבית כנסת

שאלה

מהו הגובה הנצרך למחיצה בבית הכנסת?

 

 

 

תשובה

גובה המחיצה צריך להיות כזה שהגברים לא יראו את הנשים לא
בישיבתם ולא בעמידתם. בפרק במקומות בהן הנשים אינן מכסות את
ראשן ואינן לבושות כהלכה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |