לחיצת יד לאישה

שאלה

האם אשה מותרת ללחוץ יד גבר המושטת אליה? ומה בדבר
קרובי משפחה?

 

 

 

תשובה

הנימוס המקובל בעם ישראל הוא שגבר ואשה לא נוגעים זה בזה. רק
לאיש ואשתו מותר הדבר. ואפשר להסביר את הדבר, בשפה ברורה
ונעימה, שאת שומרת את ידך רק למי שיבקש אותה... מנסיוני הדבר
מתקבל על הדעת ופותר את הבעיה.
בשעת דחק גדולה ויש גם תועלת לשם שמים יש מתירים נגיעה של קרוב
משפחה (שו"ע אה"ע סי' כא' ס"ה בהג"ה). והרמב"ם מכנה מי
שמחבק או מנשק קרובים "טפשים". אך לפעמים אי אפשר למנוע זאת
וההנחיות הן כנ"ל. להשתדל להתחמק או להישאר אדיש עד כמה
שאפשר. ואם אין ברירה, למנוע פגיעה, להחזיר יד רפה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |