לבוש

שאלה

האם יש חובה ללכת עם לבוש שחור כמו שרבנים הולכים? מה המקור של מנהג/הלכה זה?
באיזה ספר אפשר למצוא תיקונים/חזרות בתשובה לחטאים? דברים שלא יגרמו לייאוש כי הם רבים או קשים...
האם אני חייב לנהוג מים אחרונים למרות שהוריי לא נוהגים?
אני איני רוצה להתגלח ולקצר פיאות ואבי רוצה, האם להתעקש ובכך שאבי יתן לי עונשים אחרים או שאפשר לוותר בנושא זה?
תודה רבה!

תשובה

לא הצגת עצמך מה גילך והרקע האישי שלך וקשה ליעץ ללא רקע זה.
כמו כן ייתכן שהינך זקוק ליעוץ משפחתי. הצעתי היא שתבדוק האם ניתן לערב אדם ניטראלי כגון פסיכולוג או קרוב משפחה המקובל על שני הצדדים שייעץ ויעזור להורים להבין אותך ולך להבין את ההורים.
בכל עיריה יש מחלקה ליעוץ משפחתי כדאי לפנות אליה, אך להתנות זאת ביועץ דתי שיבין היטב את בעיותיך.
ולעצם שאלותיך: אין חיוב ללכת בבגדים שחורים, זהו לבוש שנהגו רבנים במערב. במזרח נהגו בלבוש אחר.
מים אחרונים הוא דין שחלק הקפידו בו וחלק לא הקפידו בו ולשני הצדדים טעמים הלכתיים.
לגבי פאות. מעיקר הדין אין מצוה בגידול פאות ארוכות, אלא איסור קציצת השיער בשיעור מסויים בצדעיים.עם זאת היו מקומות שנהגו להדר בפאות ארוכות. אולם יש גם הידור ויותר מכך בכיבוד הורים ודעתם.
וע"כ הקדמתי שראוי לבוא בדברים ולא לחיות במחלוקות ובמתחים שאינם נצרכים.

הרב יעקב אריאל |