כיסוי הזרוע

שאלה

האם אשה צריכה לכסות את המרפק? היא צריכה שרוולים שאין
חשש שיעלו למעלה או שבאופן כללי המרפק יהיה מכוסה?

 

 

 

תשובה

המרפק הוא גבולי ולכן יש להסתפק בו. רצוי לכסותו.
אולם מי שאינה מכסה אותו יש לה על מה לסמוך, אולם בתנאי
שהשרוול לא יופשל כלפי מעלה. לכן יש צורך במקרה כזה בשרוול
מהודק.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |