יום גיבוש בעבודה

שאלה

במסגרת העבודה, נקיים יום גיבוש יחידתי, כאשר במסגרתו עליי
לקיים משחק קוביה(שש-בש) עם אשה.זהו משחק גמר, כך שאנו
המתמודדים היחידים וכל השאר צופים בנו מהצד. כיצד עליי לנהוג.

 

 

 

 

תשובה

איני מכיר את המשחק וכיון שהוא נעשה שלא על ממון אין בו בעית
משחק בקוביא, אולם כל המעמד אינו ראוי מצד הרחקה מנשים.
ואיני יודע מה ליעץ לך, האם אתה יכול לפרוש וכד'.אם אין כל
אפשרות להתחמק מהתחרות, והאשה לבושה כהלכה, בדיעבד ההמשחק
לא אסור.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |