יהודית וגוי

שאלה

שלום רב, השאלה שלי עלולה להיות חצופה מעט אך באמת אשמח לדעת, אני גרה בחול בגרמניה כבר שנה ובאיזור ללא יהודים בכלל . מאוד משתדלת לשמור על מה שאפשר, מבחינת זוגיות מאוד קשה אין כאן גברים יהודיים לא באיזור בכלל. מהו איסור יציאה עם גוי? במידה וזה לזוגיות ולא להתרבות או חתונה. תודה

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


א. שאלות שנשאלות באמת ולא לקנטר אינן חצופות. 

ב. יש איסור של תורה להתחתן עם גוי "לא תתחתן בם, בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך". האיסור של התורה הוא כשהחיים הם דרך חתנות, אפילו אם היא מיוחדת לגוי והיא בביתו הרי זה חתנות (אפילו שלא היו נשואין ממש). (רמב"ם אסורי ביאה פי"ב ה"א). 

ג. אסרו חכמים גם על ביאה באופן מקרי כדי שלא יבואו לידי חתנות. (שם ה"ב). 

ד. עצם הזוגיות עם גוי (אפילו ללא ביאה) ג"כ נאסרה מחשש של חתנות. 

ה. אני מבין את הקושי שאת נמצאת בו, אבל קדושת עם ישראל היא בכך ששומרים וגודרים עצמם מהגויים, שלא יבוא גוי בקהל ד'. (אם הגוי מתגייר הוא מבורך). ועל כן כל חברות נאסרה שלא נגיע למצבים שאינם נעימים ושאין דרך חזרה.  

עם ישראל נשאר מעט מהרבה, ובייחוד לאחר השואה הקשה שעברה על עמינו, ואנו צריכים לשמור על כל  נשמה יהודית שתשאר בעם ישראל ולא תרעה בשדות זרים. אולי כדאי לברר על בתי חב"ד או מרכזי סטודנטים יהודיים דתיים באזור ולמצוא קשר בריא ושלם. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ח טבת תשע"ז 14:48