חצאית קצרה ללא גרביים

שאלה

שלום רב,
האם מותרת לבישת חצאית שאינה מכסה את כל השוק אלא עד
אמצעה, ללא גרביים?

 

 

 

תשובה

יש בכך מחלוקת י"א שהשוק היא למטה מהברך וי"א שהשוק למעלה מן
הברך. לדעה הראשונה הרגל כולה צריכה להיות מכוסה, לדעה
השניה יש צורך לכסות רק עד למטה מן הברך שאף בישיבה ברכיה
תהיינה מכוסות.
בין המהדרות כדעה הרארשונה רבות מקילות בגרביים. והמהדרות
יותר מכסות את כל הרגל לגמרי.
לכל אחת מהדעות יש מקור שניתן לסמוך עליו.
.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |