התעמלות לתלמידות במגרש פתוח

שאלה

במסגרת חלק משיעורי ההתעמלות של בית הספר התלמידות נדרשות
להתעמל מחוץ לאולם הספורט הסגור, כלומר- השיעור מתקיים
במגרש של בית הספר שהוא אמנם בשטח בית הספר אבל אינו מוקף
גדר או קירות, כך שהמורים והשומר שעוברים ליד המגרש רואים את
התלמידות לבושות במכנסיים בזמן השיעור.
האם התלמידות צריכות ללבוש חצאית מעל המכנסיים ולהקפיד על
כל גדרי הצניעות התלויים בה בזמן השיעורים שמתקיימים במגרש?
בתודה מראש,

 

תשובה

אם המכנסים קצרים או צמודים אין להתעמל בהם בנוכחות גברים. אך
אם המכנסים רחבים איסורם רק משום לא ילבש ולא משום צניועת
ולצורך התעמלות מותר ללובשם גם בנוכחות גברים בשעור התעמלות בלבד!

הרב יעקב אריאל |