השפעת סרטים לא צנועים

שאלה

שלום כבוד הרב,

לאחרונה יצא לי לשמוע מין איזושהיא טענה בעיקר מהזרם הפימינסטי-ליברלי, כי אין שום קשר בין סרטי פורנו למקרי אונס וכי אדם שאונס יש לו בעיה של אלימות או כל דבר אחר אך אין הדבר קשור כלל לסרטי פורנו, וכראיה ,אותוזרם, מביא מקרי אונס מציבור שומר תורה ומצוות.
מהי תגובת הרב לטענה זה?
תודה

תשובה

אסור להסתכל במקומות המכוסים אפילו אם אין זה מביא לפשיעה נוספת. וא"כ כל הסרטים הללו אסורים בעצמם, והרי אפילו על בהמה שנזקקת אסור להסתכל וכ"ש באדם.

הרב יעקב אריאל |