הלכות ערבה וצניעות בחברה

שאלה

שלום לכבוד הרב שליט"א.

1. מידת הערבה.
מהיכן מתחילים למדוד את אורך הערבה,האם מתחילת הגבעול למטה? או מתחילת העלה התחתון?

יש לציין שראיתי ספר(איני זוכר את שמו)שעוסק בהלכות סוכה וארבעת המינים,איורים על ארבעת המינים ומראים שם שאת הערבה מתחילים למדוד מהעלה התחתון.
אבל מישהו אמר לי שאת הערבה מתחילים למדוד מהגבעול,ולא מהעלה התחתון.
מה ההלכה,והאם יש כמה דעות מהיכן מתחילים למדוד?
2. מה דעת הגאון הרב שפירא זצ"ל לגבי שירות לאומי לבנות? האם מותר?
יש לציין שגדולי תורה רבים הרב עובדיה יוסף שליט"א,החזון איש זצ"ל,ואפילו הרב מרדכי אליהו שליט"א שמזוהה עם הציבור הדתי לאומי כולם אוסרים זאת ואפילו בהתנדבות!!!
3.האם מותר למורה-אישה, ללמד תלמידים? הדבר מצוי בישיבות תיכוניות ולא מובן לי כיצד הדבר מותר?
4.מה דעת הרב לגבי בני עקיבא מותר או אסור? 

תודה וכל טוב.

תשובה

1. מידת הערבה מתחילת הגבעול עד סוף הגבעול. (משנ"ב תרנ, א).

2. איני יודע. לא שמעתי ממנו התנגדות. הגדולים התנגדו לחוק שירות
לאומי בגל הכפיה שבו אך התנדבות מאן דכר שמה? מדוע מה שמותר
בכסף אסור בחינם?!
3. מותר בשעת הדחק.
4. כל מקום לפי עניינו, מה האלטרנטיבות?

הרב יעקב אריאל |