נגיעה בקרובי משפחה מדרגה שניה

שאלה

למה יש איסור נגיעה מדודים ומבני דודים? הם הרי משפחה שלי.

תשובה

לשואלת שלום וברכה.

על פי ההלכה, יש אפשרות להתחתן עם דודים ובני דודים (אם כי הדבר אינו מומלץ מבחינה גנטית), ממילא הם נחשבים כמו כל אדם אחר. אדרבה, הקרבה שיש עם בני משפחה מצד אחד, והעובדה שהם אינם בני משפחה מדרגה שניה, מצד שני, עלולה לגרום להסרת חסמים וקשר פסול בקלות יתרה מאשר אנשים רחוקים יותר. זאת מעבר לעובדה שכאשר יש איסור כללי מסוים (כמו איסור נגיעה), אין לחלק בו במקרים פרטיים גם אם הם נראים פחות שייכים.

כל טוב

אריה כץ

רב יועץ ופוסק במכון פוע"ה.

מכון פוע"ה | ד' תשרי תש"פ 21:37