טהרת המשפחה לפני נישואין

שאלה

שלום לכבוד הרב.
האם הרב יכול לקרוא דואר אלקטרוני גם בחו"ל ?רצ"ב, שאלה
שהגיע לאתר חבקוק ועליה אבקש את התייחסות הרב, פירוט:
לכבוד רב האתר שלום,
אני מכירה בחורה מסורתית, שמקיימת קשר קבוע עם בן-זוג.
אני לא יכולה לומר לה שתיפרד מהחבר או שתתאפק עד החתונה,
כי היא לא תקשיב. אך יש סיכוי שהיא תשתכנע לשמור דיני נידה.
רציתי לשאול, האם במצב זה כדאי להמליץ לה שתשמור דיני
נידה?
שאלה נוספת - ייתכן שהיא לא תסכים ללכת למדריכת כלות. אני
נשואה, ואני יכולה לתת לה הדרכה בסיסית לגבי הבדיקות וספירת
הנקיים. האם מותר לי לעשות כך? על מה צריך להקפיד
כשנותנים הדרכה?
אבקש את התייחסות כבוד הרב.

בכבוד רב
מנהל האתר
שאלה זו דומה לשאלת השוחט שבה לרב לשאול על הכשרות של
הסכין המשמש לשחיטת בשר חזיר.

תשובה

קשה להניח שהיא תקיים דיני נידות לפני חתונה. אם בכ"ז היא מסכימה
לכך ישנה בעיה של טבילה לאשה שאינה נשואה ואיני יודע אם האחראים
על המקוה יסכימו לכך. עכ"פ יש בכך מעין מוטב שיאכלו בשר תמותות
שחוטות ואל יאכלו בשר נבלות.
לגבי הדרכה. אם יש לך קשר טוב איתה את יכולה להדריך אותה.
ישנה גם ספרות מתאימה לכך ונדמה לי שניתן להשיגה בכמה שפות.
לגבי אופי ההדרכה צריך להקדים הסברה יסודית על ערך הטהרה
הקשר הרוחני שבין בני הזוג ולשלב את ההלכה בתוך ההסברה
הרעיונית.
תוכלי להיעץ עם אשתי בטלפון 935746205

 

 

 

הרב יעקב אריאל |