טבילה בחלוק

שאלה

אישה הבושה לטבול ללא בגדים בין דתיה בין שאינה, האם ניתן להקל לה לטבול בחלוק בפני הבלנית?

תשובה

אומנם הצניעות היא ערך נעלה אולם צריך להבין מדוע היא בושה כל כך הרי היא מקיימת מצוה גדולה בכך?

ולכתחילה הדרך היא שהמשגיחה תראה אותה לפני הטבילה ובשעת הטבילה. אם בכ"ז היא באמת אינה מסוגלת ללטבול בנוכחות הבלנית יש שתי דרכים:

א. לטבול לבד ללא בלנית אך עם רשת רפויה על השערות כדי לודא שכל השערות בתוך המים.
ב. ניתן לטבול בבגדים רפויים אבל צריך להקפיד ששום חלק מהחלוק לא יהיה צמוד לגוף שלה, אלא נכנסים מים בינו לבין גופה, ולכן צריך למעט בכך ככל הניתן. כמו"כ המדובר בטבילה ללא שום בגד תחתון, ולאחר הכנות מתאימות ככל טבילה.

הרב יעקב אריאל |